Projecten

Projecten in uitvoering

De Bestuivers

Bijen en bestuivers in het algemeen zijn levensnoodzakelijk voor mens en natuur. Ze zijn een essentieel onderdeel in de voortplanting van planten en de...

HPG-plan Domein Bovy

Het Domein Bovy te Heusen-Zolder kent als parkdomein een lange historiek. Vandaag is het park een populaire wandel- en rustplaats voor de inwoners van...

Landschapsplan Genk Zuid

Samen met haar partners werkt Centrum Duurzaam Groen aan de opmaak van een landschapsplan voor het industrieterrein Genk Zuid. De opmaak van dit plan, in...

Landschapsplan Truibroek

De gemeente Ham wil de industriezone Truibroek aantrekkelijker maken voor mens en natuur.
Om dit te realiseren werkt Centrum Duurzaam Groen aan de...

Paardenkracht in het Boslandschap, geschiedenis met toekomst

In maart 2011 startten De Winning, vzw Vreebos en Centrum Duurzaam Groen een project om trekpaarden opnieuw te introduceren in de Limburgse bossen en...

Gerealiseerde projecten

Adequaat vormingsmateriaal voor groenwerkers uit de sociale economie Meer info
Bacterievuur - een plaag van tuin tot fruit Meer info
Blauwe waterkrachten duiken in het groene landschap Meer info
De watergracht, minder wateroverlast en meer natuur Meer info
Duurzame bedrijventerreinen, natuur- en klimaatvriendelijk Meer info
Ecologisch beheer van kleine waterlopen Meer info
Functioneel luchtgroen - Oosterring Genk Meer info
Graskracht - vergisting van maaisel Meer info