Ontwerp groene speelplaats Koninklijk Atheneum Hasselt

Centrum Duurzaam Groen werkt aan de opmaak van een ontwerp voor een groene speelplaats van het Koninklijk Atheneum in Hasselt. De opmaak van dit plan kadert binnen de vergroeningsprojecten van schooldomeinen van de provincie Limburg. 

Door dagdagelijks in contact te kunnen komen met waardevolle natuur krijgen kinderen en jongeren de kans om een zorgzame houding t.a.v. natuur en bij uitbreiding milieu en het klimaat te ontwikkelen. Het schooldomein biedt hiervoor een grote opportuniteit, daar brengen ze immers een groot deel van hun leven door.
In het kader van klimaatadaptatie is het vergroenen van scholen positief. Meer groen kan meer CO2 opnemen, meer water vasthouden bij intense neerslag, voor meer schaduw zorgen en het hitte-eilandeffect in stedelijke omgeving milderen bij intense hitte.