Graskracht – vergisting van maaisel

Eind 2009 startte Hogeschool PXL een onderzoeksproject naar concrete mogelijkheden voor de covergisting van maaisel afkomstig van Limburgse natuurgebieden en bermen, samen met dierlijke mest.

Dit onderzoeksproject is opgenomen in een breder Vlaams initiatief, het EFRO project “Graskracht”. Graskracht zoekt naar geïntegreerde oplossingen voor de problematiek van het natuur- en bermmaaisel en wil alzo bijdragen tot het reduceren van de geproduceerde hoeveelheid CO2.

Centrale doelstelling van Graskracht is het onderzoek naar de mogelijkheden en de berekening van het toekomstig potentieel aan hernieuwbare energie in Vlaanderen via de vergisting van het natuur- en bermmaaisel.

Een aantal opties zullen in de praktijk uitgetest worden.

Hogeschool PXL werkt hoofdzakelijk aan de inventarisatie van het maaisel met nadruk op:

  • De kwantitatieve bepaling van de hoeveelheid maaisel dat jaarlijks vrijkomt
  • De typologie van het maaisel op vlak van biogas potentieel

Het Centrum Duurzaam Groen werkt mee aan de inventarisatie van het bermmaaisel.

Limburg.net ondersteunt het project financieel.