Ontwerp groen bedrijventerrein Biostoom Beringen

Centrum Duurzaam Groen werkt aan de ontwikkeling van een natuurlijk bedrijfsterrein voor Biostoom Beringen.

Het ontwerp heeft tot doel om op termijn een transitie te realiseren naar duurzaam landschappelijk groen op het bedrijfsterrein van Biostoom Beringen.
Onder duurzaam groen verstaan we onder meer de inpassing in en de aanpassing aan de oorspronkelijke natuurlijke omgeving, het verhogen van de biodiversiteit en de natuurwaarde, afvalbeperking door de keuze voor de juiste beplanting en aangepast beheer, de keuze voor ecologisch onderhoud.
Duurzaam ecologisch groenbeheer resulteert op termijn in minder onderhoud, minder kosten en meer natuur.