Amber

 

Centrum Duurzaam Groen is bekommerd om het behoud van natuur in de ruimste zin. Ecologisch openbaar groen en natuurlijke tuinen zijn daar ongetwijfeld een onderdeel van. Openbaar groen en tuinen maken een groot deel uit van het “groen” in Vlaanderen en vormen daarmee een belangrijke schakel in het ecologisch netwerk.

Dankzij de samenwerking met de afvalintercommunale Limburg.net werd het project “Amber” in het leven geroepen. Binnen dit project promoot Centrum Duurzaam Groen “ecologisch openbaar groen” en “natuurlijke tuinen”. Met Amber stimuleert Centrum Duurzaam Groen openbare besturen en particulieren om te werken aan afvalarm, duurzaam en natuurvriendelijk groen.

Amber staat voor een verzameling van vijf “Eco-waarden” met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Deze Eco-waarden: kringloop, biodiversiteit, duurzaamheid, evenwicht en klimaat vormen de basis van ecologisch openbaar groen en natuurlijke tuinen.

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat klimaatadaptatiemaatregelen zoals een duurzame groeninrichting, een belangrijk maar vaak vergeten actiepunt te zijn. Groen zet COom in O2, capteert van fijn stof, voorkomt het heat-island-effect, voorkomt verdroging, verhoogt biodiversiteit, werkt positief op onze gezondheid, dempt geluid en verhoogt de waarde van ons patrimonium.

Ons openbaar groen en onze tuinen worden niet altijd ontworpen en aangelegd volgens de meest duurzame principes. Vaak worden verkeerde keuzes gemaakt waardoor openbaar groen en tuinen veel groenafval produceren. Daarnaast bieden ze weinig meerwaarde voor natuur, milieu en klimaat.

Openbare besturen kunnen beroep doen op onze Amberadviseur voor een gratis advies of een planscreening van het openbaar groen.
In een Amberadvies wordt rekening gehouden met de vijf Eco-waarden, die een leidraad vormen bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van ecologisch openbaar groen. Openbare besturen kunnen aan de amberadviseur advies vragen voor wijken, parken, begraafplaatsen, school- en werkomgevingen,…
Bij een planscreening screent de Amberadviseur uw plannen in de voorontwerpfase zodat deze nog bijgestuurd kunnen worden.

In onze demo Ambertuin te Domein Kiewit wordt getoond hoe de theorie omzet wordt in de praktijk en vindt u verschillende voorbeelden terug van onze Amberprincipes. Hier worden ook theorie- en praktijkgerichte Amberworkshops gegeven.

Centrum Duurzaam Groen reikt ook een Amberlabel uit aan groenbedrijven. Bedrijven die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de vijf Eco-waarden, krijgen een Amberlabel. Deze bedrijven worden Amberbedrijven genoemd.

Jaarlijks zet Centrum Duurzaam Groen een Amberthema in de kijker waar de Amberadviseur extra aandacht aan besteedt.

Naast een Amberadvies, kan u bij onze Amberadviseur terecht voor een Amberontwerp. Onze landschapsarchitect maakt groenontwerpen voor ecologisch openbaar groen. Deze behoren niet tot onze gratis dienstverlening.

Eco-waarden

Amberadvies

Amberontwerp

Amberbedrijven

Amberthema’s

Infoborden Ambertuin Kiewit