Paardenkracht in het Boslandschap, geschiedenis met toekomst

In maart 2011 startten De Winning, vzw Vreebos en Centrum Duurzaam Groen een project om trekpaarden opnieuw te introduceren in de Limburgse bossen en landschappen.
Samen met een aantal partners – o.m. lokale boomslepers, het Steunpunt Levend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos, FSC Belgium, Toerisme Limburg, Regionale Landschappen – wil dit project met doelgroepmedewers uit de sociale economie, boseen en kwetsbare graslanden duurzaam gaan beheren door de inzet van trekpaarden.

De inzet van trekpaarden is ecologisch meer dan verantwoord.
Enkele voorbeelden: zware bomen kunnen zonder schade uit het bos gesleept worden, Amerikaanse vogelkers zal met minder chemische producten bestreden kunnen worden en vochtige graslanden kunnen gemaaid worden zonder spoorvorming door zware machines.
Grote en zware machines veroorzaken veel schade in de bossen en de landschappen, en met de komst van FSC gecertificeerde bossen is het uitermate belangrijk deze schade in de toekomst maximaal te beperken. Dit bereiken we door de inzet van trekpaarden.

Bijkomend voordeel is dat er minder CO2 geproduceerd wordt en dat er met dit project een bijdrage geleverd wordt om op termijn Limburg uit te bouwen tot een CO2 neutrale provincie.
Het project zal een meerwaarde opleveren voor de doelgroepmedewerkers, die door middel van hippotherapie op een aangename en therapeutische wijze begeleid worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
De trekpaarden worden eveneens ingezet in het toeristisch aanbod in de provincie Limburg. Huifkartochten, in combinatie met een gids en een streekeigen picknick, zullen in de toekomst aangeboden worden om het Limburgs erfgoed te ontdekken.

Het is van groot belang dat het oude ambacht “werken met trekpaarden” niet verloren gaat. Met dit project blazen we dit nieuw leven in en wordt de toekomst van oude rassen zoals het Belgisch trekpaard verzekerd.

Samen met Centrum Duurzaam Groen wordt er specifieke vorming uitgewerkt  en worden er vormingssessies georganiseerd. Alzo wordt de in dit project opgedane kennis en ervaring doorgegeven aan de diverse sociale economiebedrijven en andere stakeholders en betrokkenen.

Het project wordt financieel ondersteund in het kader van PDPO Limburg (plattelandsontwikkeling).

Voor meer informatie over dit project kan u contact opnemen met Kristof Odeur, projectverantwoordelijke, via kristof.odeur@dewinning.be of 089 36 49 82.

Bijlage: 

PDF icon folder_paardenkracht.pdf