Ontwerp groene speelplaats De Padvinder Genk

Centrum Duurzaam Groen werkt aan de opmaak van een ontwerp voor een groene speelplaats van De Padvinder in Genk. De opmaak van dit plan kadert binnen de vergroeningsprojecten van schooldomeinen van de provincie Limburg. 

Voor de biodiversiteit is schoolvergroening een goede zaak. In Vlaanderen is de natuur sterk versnipperd door een dicht wegennetwerk. Natuurrijke scholen kunnen voor vogels, vlinders, … groene stapstenen zijn waar ze voedsel of een schuilplaats kunnen vinden tussen grotere natuurkernen.

Specifiek voor scholen heeft vergroening nog een enorme troef: leernatuur. Wat je buiten leert, komt beter binnen. Door buiten les te geven, ben je frisser, aandachtiger, geconcentreerder.