Landschapsplan Truibroek

De gemeente Ham wil de industriezone Truibroek aantrekkelijker maken voor mens en natuur.
Om dit te realiseren werkt Centrum Duurzaam Groen aan de opmaak van een landschapsplan voor het industrieterrein.
Door slimme keuzes te maken in groenaanleg zal het plan bijdragen aan een hogere biodiversiteit en natuurwaarde én een aangename werkomgeving.

De opdracht omvat twee onderdelen :

  • planningsfase : onderzoek, visievorming en opmaak het het landschapsplan
  • uitvoering : concrete realisatie in samenwerking met de gemeente en de betrokken bedrijven.

Centrum Duurzaam Groen en haar partners De Winning en SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen) staan in voor de opmaak van het landschapsplan en de coördinatie en begeleiding van de uitvoering.  Dit laatste zal maximaal in samenwerking met sociale economie gebeuren.

Het landschapsplan zal begin 2016 definitief klaar zijn.  In het voorjaar 2016 wordt gestart met de uitvoering ervan.