De watergracht, minder wateroverlast en meer natuur

Samen met zijn partners Natuurpunt Zelem, ANB, stad Halen en de Hogeschool PXL wil Centrum Duurzaam Groen kleine watergrachten in de kijker zetten. Daarom dienden zij in het voorjaar 2011 samen een projectvoorstel in bij de provincie Limburg dat als voorbeeld moet dienen voor de gemeenten en de wateringen.

In dit project wordt tussen de dorpskern van Zelem en de noordgrens van de stad Halen een inventaris gemaakt van de knelpunten in alle grachten en kleine waterlopen omtrent de wijze van beheer, vismigratie, fauna en flora, watergebonden exoten, wateroverlast, verstoppingen, ingestorte duikers,…
Zeer veel grachten kennen immers een achterstallig onderhoud, werden in het verleden niet onderhouden of werden zelfs gedempt.

Samen met de partners in het project gebeurt er een monitoring in en langs de grachten en kleine waterlopen in het gebied. Hiermee wordt aangetoond dat een goed doordacht beheer van grachten wel degelijk een meerwaarde oplevert voor de biodiversiteit.

Aansluitend wordt er een beheerplan voor de grachten en waterlopen opgesteld.
Dit beheerplan is de basis voor het uitvoeren van een duurzaam grachtenbeheer op het terrein met als doel het vermijden van wateroverlast en het verhogen van de biodiversiteit in de omgeving.
Een belangrijk deel van de beheerswerken wordt tijdens het project reeds uitgevoerd.

Er wordt tevens een infobrochure ontwikkeld over de inhoud van het project, de opgedane ervaringen en de mogelijkheden voor een goed beheer van grachten en kleine waterlopen. Deze brochure heeft tot doel andere actoren te overtuigen grachten op een ecologische manier te beheren.
Na afloop van de terreinwerken zal er een natuurwandeling georganiseerd worden waarbij een ervaren gids uitleg geeft over het belang van grachten, hun functie en de meerwaarde van een goed doordacht ecologisch beheer van deze waardevolle watersystemen.

Centrum Duurzaam Groen is promotor van dit project en werkt actief mee aan de uitvoering van de verschillende onderdelen.
Het project wordt in het kader van de biodiversiteit financieel ondersteund door de provincie Limburg.

Meer info over dit project vindt u in de bijlage.

Bijlage: 

PDF icon folder_de_watergracht.pdf