Blauwe waterkrachten duiken in het groene landschap

In het voorjaar 2011 startte De Winning samen met Centrum Duurzaam Groen, Hogeschool PXL en AWB Schots, een innovatieproject omtrent het beheer van waterlopen.
Het project wordt financieel ondersteund vanuit het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie.

Een belangrijk onderdeel van het project is de ergonomie bij het uitvoeren van beheerswerkzaamheden aan waterlopen.
Samen met ergotherapeuten van Hogeschool PXL zal onderzoek verricht worden om werkkledij, handwerktuigen en machines zodanig aan te passen en/of te ontwikkelen dat ze meer arbeidsvriendelijk en ergonomisch worden.
Waar het aanpassen van werkmiddelen geen haalbare optie is, zal onderzoek gedaan worden op vlak van rotatie bij de werkuitvoering.

Binnen het project zal er een samenwerking opgezet worden tussen de sociale en de reguliere economie, het bedrijf AWB Schots, om tot een optimale werkuitvoering te komen. Het regulier bedrijf staat bij het beheer van de waterlopen in voor de uitvoering van deze werken waar de inzet van machines mogelijk is, terwijl de sociale economie deze werkzaamheden uitvoert die buiten het bereik van machines liggen, bv. het onderhoud van achterliggende grachten.

Een andere optie is dat de sociale economie instaat voor de voorbereidende werken zoals het opruimen van zwerfvuil en het snoeien van overhangende takken.
Deze samenwerking moet leiden tot de juiste inzet van mensen en middelen op de juiste plaats en een minimale belasting van de omgeving.

Centrum Duurzaam Groen zal het project mee ondersteunen en opvolgen en zal rekening houdend met de resultaten van het project, een vormingsaanbod ontwikkelen voor de sociale en reguliere economie die betrokken zijn bij het beheer van waterlopen.