Duurzame bedrijventerreinen, natuur- en klimaatvriendelijk

In het najaar van 2011 startte De Winning samen met Centrum Duurzaam Groen en hun partners Natuurpunt, Hogeschool PXL en vzw VOSEC een project op voor de duurzame en natuurvriendelijke inrichting van de omgeving van bedrijfsgebouwen te Genk.

Het aanleggen van duurzame en klimaatvriendelijke natuurtuinen rond de bedrijfsgebouwen bevordert de instandhouding van de streekgebonden waardevolle flora en fauna en vergroot hun leefgebied. Bovendien kunnen de bedrijventerreinen dienst doen als verbinding tussen de omliggende biotopen en natuurgebieden.
De keuze van het juiste groen bevordert de CO2 captatie en draagt bij tot het realiseren van de CO2 neutraliteit.
Het gebruik van aangepaste en natuurlijke materialen verhoogt het duurzaam karaker van het geheel.

Het project omvat volgende onderdelen :
• Inventarisatie van de omgeving van de bedrijfsgebouwen van Centrum Duurzaam Groen te Genk en de omliggende terreinen door studenten van Hogeschool PXL
• Aanleggen van een duurzame natuur- en klimaatvriendelijke tuin rond de bedrijfsgebouwen te Genk. Deze demotuin dient als voorbeeldtuin voor de andere bedrijven
• Opmaak van een handleiding voor de inrichting van een duurzame en natuurvriendelijke omgeving van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen. Belangrijk hierbij is dat de individuele bedrijfspercelen niet individueel maar als een geheel bekeken worden
• Opmaak van een brochure over het project en de resultaten
• Organiseren van een info- en demomoment voor geïnteresseerde bedrijfseigenaars en terreinbeheerders.

Rekening houdend met de resultaten van het project en de opgedane ervaringen zullen de partners in de toekomst samen werken aan de promotie en realisatie van een duurzame en natuurvriendelijke bedrijfsomgeving.

Centrum Duurzaam Groen werkt mee aan de realisatie van het project en zal o.m. instaan voor de communicatie en de kennisoverdracht.

Het project wordt door de provincie Limburg financieel ondersteund via het programma “Kleine duurzame projecten”.

Meer info over dit project vindt u in de bijlage.

Bijlage: 

PDF icon folder_duurzaam_bedrijfsgroen.pdf