Ontwerp groene begraafplaats Houthalen

Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. Een begraafplaats onkruidvrij houden wordt door dit verbod duur en arbeidsintensief. Vooral als het huidig beeld van de begraafplaats wordt behouden en er met onkruidbranders gewerkt wordt. Het ruimtelijk beeld en het beheer van begraafplaatsen staat in Vlaanderen al decennia stil. Dit is te wijten aan het niet of weinig toepassen van nieuwe beheers-technieken. Toch zijn er tal van mogelijkheden en innoverende technieken die bezoekers zullen appreciëren.

In de 20ste eeuw werden begraafplaatsen zonder aandacht voor ruimtelijk groen aangelegd. Soms werd een dreef of enkele bomen en heesters voorzien, maar vooral het privégroen op de graven zorgde voor enkele schaarse groenelementen. De bodem werd al dan niet bedekt met grind of dolomiet. Dit zorgt voor een onderhoud met een uitdaging. Vooral als je geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken. Technieken als branden of stomen zijn mogelijk, maar vallen duurder uit.

Centrum Duurzaam Groen vormt klassieke begraafplaatsen om naar duurzame groene begraafplaatsen waardoor pesticiden overbodig worden en het onderhoud goedkoper. Op deze manier wordt de begraafplaats geïntegreerd in het typische landschapskader en ingebed in een natuurlijk decor

Bestaande grind -en dolomietpaden worden omgevormd naar grindgazons die ingezaaid worden met traag groeiend gazon of microklavers. Door deze techniek is de ondergrond vast en toch waterdoorlatend. Schoeisel wordt niet vuil en de toegankelijkheid voor minder mobiele personen wordt verzekerd.