Ontwerp natuurbegraafplaats Staatsbaan Bekkevoort

Voor een klassiek kerkhof met veel grind en blote grond wordt het beheer een dure zaak als je onkruidbranders moet inzetten. Daarom vormt Centrium Duurzaam Groen traditionele grindbegraafplaatsen om naar betaalbare groene, ecologische en duurzame begraafplaatsen. Dankzij de aanzienlijk lagere beheerskosten na de omvorming verdient u deze investering na enkele jaren terug.

Bovendien nodigen groene begraafplaatsen uit om er te verblijven. Het worden ontmoetingsplaatsen met ruimte voor sociale cohesie. Op goed geplaatste rustpunten kunnen nabestaanden, lotgenoten, buurtbewoners en ander passanten elkaar ontmoeten. Door open zichtassen en een goede toegankelijkheid van de paden kan iedereen er veilig vertoeven.

Daarnaast zorgen groene begraafplaatsen voor meer natuuroppervlakte en door een ecologisch beheer, groenvormen en plantenkeuze kunnen we de biodiversiteit verhogen. Zo verbeteren bloemenweides, bijenhotels, wilgentunnels, … de kwaliteit van de habitat van insecten en andere beestjes. Aan de hand van informatieborden geven we de gebruikers meer duiding over het groene begraafplaatsconcept.