HPG-plan Domein Bovy

Het Domein Bovy te Heusen-Zolder kent als parkdomein een lange historiek. Vandaag is het park een populaire wandel- en rustplaats voor de inwoners van Heusden-Zolder en voor talrijke bezoekers uit de ruime omgeving.

Op vraag van de gemeente Heusden-Zolder maakt Centrum Duurzaam Groen een Harmonisch Park- en Groenbeheerplan (HPG) op voor het domein.
Met dit plan kunnen de beheerders van het domein aan de slag om de toekomst van Bovy te verzekeren.
Het HPG-plan is het resultaat van uitgebreid overleg met alle betrokkenen.  Alzo komen we tot een breed gedragen plan dat maximaal toekomst biedt voor een ecologisch, duurzaam en aantrekkelijk domein, een toeristisch pareltje in Midden-Limburg.

Centrum Duurzaam Groen werkt bij de opmaak van het HPG-plan samen met zijn partners De Winning en SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen).
Het definitief plan zal tegen het voorjaar 2016 afgeleverd worden.