Preventie Organisch Afval

 

Bijna de helft van het huishoudelijk afval is organisch. Het bestaat uit voedselresten, keukenresten en tuinafval. In het kader van afvalpreventie wordt dit afval best zo veel mogelijk vermeden en/of thuis verwerkt. Dit levert een belangrijk milieuvoordeel en een lagere afvalfactuur op.

In samenwerking met verschillende partners – Limburg.net, Centrum Duurzaam Groen, VLACO, VELT, … – worden diverse initiatieven en projecten opgezet en informatie- en sensibiliseringscampagnes georganiseerd. Denken we bv. aan de compostmeester/kringloopkrachtenwerking, het educatief aanbod voor scholen, de ecologische moes- en samentuinen en voedselbossen.

Binnen het werkingsgebied van Limburg.net (scholen in Limburg en in Diest), kunnen scholen gebruikmaken van het educatieve aanbod dat Centrum Duurzaam Groen aanbiedt in samenwerking met GoodPlanet en VLACO. Scholen kunnen meer informatie vinden op deze pagina.

Ook worden er workshops en webinars georganiseerd voor particulieren over verschillende thema’s: composteren, snoeihout verwerken, mulchen, grasbeheer, kippen houden, kringlooptuinieren, voedselverlies beperken, … . Een overzicht van de komende workshops vind je hier, in ons nieuwsoverzicht en op onze facebookpagina. Inschrijven is verplicht!

Alle informatie hierover vindt u via de links naar de specifieke pagina’s hieronder. Voor bijkomende vragen of suggesties in verband met dit thema neem contact op met onze coördinator organisch afval: Julie Camps via julie.camps@centrumduurzaamgroen.be of gsm +32 471 70 56 26.

Thuiskringlopen

Samentuinen / Voedselbossen

Word Kringloopkracht!

Kringloopkrachten aan huis