Scholenaanbod

Centrum Duurzaam Groen biedt in samenwerking met GoodPlanet en Vlaco workshops aan voor scholen binnen het werkingsgebied van Limburg.net. Hier onder vind je de informatie over de workshops voor lagere scholen en voor de derde graad.

 

Aanbod voor de lagere scholen

Voor kinderen van het lager onderwijs (alle netten, alle niveaus) voorziet Centrum Duurzaam Groen gratis workshops rond composteren in samenwerking met onze partners: Limburg.net, GoodPlanet vzw en onze vrijwillige kringloopkrachten/compostmeesters.

Inhoud:

Wat is compost? Hoe maken we compost en waarvoor dient het? Wat doen die kriebelbeestjes in de compost? Hoeveel minder restafval is er over als we composteren? Is compost vies? Neen, compost is niet vies. Compost ruikt naar bos. Compost is nuttig en leuk. Compost is je maat voor het klimaat!
We kunnen zelfs samen een composteersysteem opstarten, zodat het afval van de klas en de school kan worden gecomposteerd.

Praktisch:

 • Leeftijd: 1ste-2de-3de kleuterklas en alle graden
 • Duur: 1ste kleuterklas: 50 minuten. 2-3de kleuterklas en 1st leerjaar 90 minuten. 100 minuten vanaf 2de leerjaar. Of in overleg te bepalen.
 • Aantal leerlingen: per klas, maximaal 25. Verwacht je meer dan 25 leerlingen, doe dan een extra lesaanvraag.
 • Locatie: er komt een educatief medewerker van GoodPlanet vzw en/of een Kringloopkracht naar uw school. De les kan in de klas, maar ook buiten gegeven worden.
 • Inschrijven: je school inschrijven voor schooljaar 2024-2025 kan je hier. Je volgt het inschrijvingsformulier en vult alle gegevens correct in. Na de inschrijving neemt GoodPlanet contact met je op om de nodige praktische afspraken te maken. Dit kan enkele weken duren.
 • Prijs: gratis

Afbeelding met gras, persoon, buiten, jong</p> <p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Heb je nog vragen over het inschrijven? Je kan contact opnemen met Coördinator organisch afval via Julie.camps@centrumduurzaamgroen.be of het nummer +32 471 70 56 26.

Aanbod voor 3de graad

Voor jongeren van de 3de graad voorzien wij gratis workshops rond voedselverlies. Wij organiseren dit samen met onze partners: Limburg.net en Vlaco.

Inhoud:

Tijdens de interactieve workshop tegen voedselverspilling leert een Vlaco-lesgever de leerlingen van de derde graad lager onderwijs hoe ze voedselverspilling thuis kunnen tegengaan. We zetten in op gedragsverandering om hen de helden te maken die thuis voeding van de vuilbak redden. De prioritaire focus van de workshops is de problematiek van voedselverspilling thuis. Volgens de Vlaamse monitoring voedselverliezen behoren huishoudens immers tot dé grote voedselverspillers (23% van het totale voedselverlies). De les duurt 2 uren en de lesgever brengt het spelmateriaal en posters zelf mee.

Praktisch:

 • Leeftijd: 3de graag lager onderwijs
 • Duur: 2uur. Of in overleg te bepalen.
 • Aantal leerlingen: per klas, maximaal 25
 • Locatie: er komt een educatief medewerker van Vlaco vzw naar uw school. De les kan in de klas, maar ook buiten gegeven worden.
 • Inschrijven: je school inschrijven voor deze workshop kan je hier doen. Je volgt het inschrijvingsformulier en vult alle gegevens correct in. Bij “soort organisatie” duid je aan “Intercommunale” en daarna “LIMBRUG.NET”. Onderaan deze pagina vink je aan “maakt gebruik van credits”. Dit is alleen geldig voor scholen binnen het werkingsgebied van Limburg.net (scholen in Limburg en Diest)! Op deze manier zijn de workshops gratis voor scholen.
 • Prijs: gratis

Let wel: verwacht je meer dan 25 deelnemers, graag dan een extra lesaanvraag doen. Van zodra je van ons een lesbevestiging ontvangt zal de desbetreffende lesgever sowieso met jou contact opnemen om alle praktische zaken (precieze lesuren, materiaal, specifieke klassituatie …) verder te bekijken.

 

Heb je nog vragen over het inschrijven? Je kan contact opnemen met Coördinator organisch afval via Julie.camps@centrumduurzaamgroen.be of het nummer +32 471 70 56 26.