Nieuws

10 jaar Centrum Duurzaam Groen

In aanwezigheid van haar stichtende partners vierde Centrum Duurzaam Groen op 14 november haar 10 jarig bestaan.  Het centrum werd destijds opgericht door de Provincie Limburg, Hogeschool PXL, sociaal groenbedrijf De Winning en afvalintercommunale Limburg.net. Een unieke samenwerking in een streven naar duurzame invulling van de groene (openbare) ruimte.

 

Fytolicentie: veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Bij het gebruik van gewasbescherming is de bescherming van de gebruiker een belangrijk aandachtspunt. Maar ook de impact op het milieu van deze chemische middelen moet tot een absoluut minimum herleid worden. Dit kan enkel door het respecteren van een aantal basisregels en een correcte uitvoering van de behandelingen. Bovendien zijn een aantal wettelijke bepalingen vastgelegd. Na deze opleiding ben je in staat om in de praktijk op een veilige en milieubewuste manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Je kan de juiste hoeveelheid spuitvloeistof correct aanmaken, de driftreducerende spuittechnieken toepassen en op een veilige manier omgaan met spuitoverschotten. Je kent de risico's voor het milieu bij chemische behandelingen en kan die milieu-impact tot een minimum reduceren.

Alle info & praktische details vind je hier: www.centrumduurzaamgroen.be/detailvorming/647
 

Klimaatboom zoekt tuin

Wil jij ook een klimaatboom in je tuin planten en ons helpen meer zuurstof te geven aan Limburg en Diest? Doe dan mee aan de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ van Centrum Duurzaam Groen en Limburg.net.

Tussen 1 september 2019 en 31 maart 2020 kan je kortingsbonnen ter waarde van € 20,- verdienen voor de aankoop van één of meerdere klimaatbomen bij een deelnemende handelaar in je buurt.

Door een klimaatboom in je tuin te planten, help jij ons mee het klimaat te verbeteren.

Kortingsbonnen verdien je door 'LimbU-punten' te verzamelen, deel te nemen aan de vorming ‘Klimaatboom zoekt tuin’ of deel te nemen aan een ‘Amberworkshop’ in de Ambertuin te Kiewit.

Meer info over de actie

 

Als je een klimaatboom in je tuin plant, maak je kans op het winnen van een ecologisch tuinontwerp voor je tuin. Neem dus zeker deel aan onze actie!

Gratis compostcursus

Gratis avond- of dagcursus voor mensen met een interesse voor leefmilieu, tuin, klimaat. 
Ben je begaan met het leefmilieu, het klimaat en geloof je in de kringloopgedachte? Weet je niet goed hoe je dit kan vertalen in toepassingen die wel degelijk een impact kunnen creëren in je leefomgeving, je huis, je tuin? Volg dan de cursus rond de biologische kringloop. 
De vorming bestaat uit zes interactieve sessies en een dag praktijk op locatie. Voor elke sessie is er telkens een andere gemeente de gastgemeente.

De volgende thema’s worden belicht: Voedselverlies, Grasbeheer, Snoeihoutverwerking, Vaste planten, Kippen, Thuiscomposteren en Compost gebruik.

De vorming wordt georganiseerd door Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met je gemeentebestuur, Limburg.net en Vlaco vzw.
 

Meer info

Inschrijven bij annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be 

Vacature projectmedewerker

Centrum Duurzaam Groen is op zoek naar een projectmedewerker. Je ontwikkelt initiatieven rond natuur, ecologie, invasieve exoten en klimaat in het openbaar domein. Je maakt adviezen op over de ecologische inrichting en omvorming voor lokale besturen, instellingen, scholen en bedrijven. Solliciteren kan tot 15 september 2019. Alle informatie in bijlage.
 

Fytolicentie: ziekten en plagen in openbaar groen

Ziekten en plagen herkennen bij planten is geen evidente opdracht. Tijdens deze korte opleiding focussen we op de courante ziekten en plagen in (openbaar) groen en meer specifiek op die schadeverwekkers die in de lente en zomer aanwezig zijn in de beplantingen. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om de meest voorkomende ziekten en plagen in beplantingen te herkennen. U kent de gevolgen van deze aantastingen en kan een inschatting maken van de maatregelen die moeten genomen worden.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Escala en Centrum Duurzaam Groen, met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij en Agrocampus en is erkend als bijscholing in het kader van verlenging Fytolicentie.

Alle info & inschrijven: klik hier.

 

Inspiratiedag Openbaar groen en blauw als motor voor een leefbare gemeente

Een groenblauw netwerk doorheen steden en dorpskernen is belangrijk! Niet enkel voor ecologie, biodiversiteit en natuur, maar ook als leverancier van diverse diensten aan onze maatschappij. Denk maar aan de bescherming tegen wateroverlast of hitte of als luchtzuiverende groene long. Zowel groen als water zijn een onmisbare schakel voor een stad of gemeente om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om leefbaar te blijven.

Tijdens deze inspiratiedag lichten we alle voordelen van groen en blauw in bebouwde kernen toe en gaan we aan de hand van concrete workshops dieper in op bepaalde thema's.

Deze dag is gratis, maar inschrijven is verplicht! Alle praktische en inhoudelijke info vindt u hier: www.centrumduurzaamgroen.be/node/611