Amberontwerp

U kan door onze landschapsarchitect een Amberontwerp laten maken voor uw openbaar groen. Een Amberontwerp behoort niet tot onze gratis dienstverlening. Vraag ons een offerte op maat voor uw project.

Het ontwerpen van openbaar groen is geen senicure. Er is niet enkel aandacht voor de omgeving vereist. Men moet ook oog hebben voor de gebruikers van het openbaar groen, inzicht in de vele functies en inzicht in de financiële haalbaarheid van de ingrepen. Er wordt niet enkel rekening gehouden met één individu, maar met een hele gemeenschap. Hiervoor is een goede planvorming, van idee tot realisatie, noodzakelijk.

In onze Amberontwerpen ligt de focus op het toepassen van de vijf Eco-waarden: kringloop, biodiversiteit, duurzaamheid, evenwicht en klimaat. Om het ecologisch potentieel op een terrein te beoordelen maken wij gebruik van de Biotoopcoëfficiënt.
Het openbaar groen dat wij ontwerpen is onderhoudsvriendelijk, afvalarm, natuurvriendelijk en klimaatbestendig. Openbaar groen dat zowel hoge natuurwaarden en kansen voor ecologie bezit, maar ook integratie van nieuwe vormen van invulling en gebruik.

Iedere ruimte is anders. Wij ontwerpen voor elk van hen de meest geëigende visie waarbij esthetiek, functionaliteit en ecologie verenigt worden. De manier waarop openbaar groen beheerd wordt, verandert snel. De duurzaamheid van dat beheer wordt steeds meer een issue. Het is belangrijk om te ontwerpen met aandacht voor een duurzaam en pesticidenvrij beheer achteraf.

Onze landschapsarchitect ontwerpt parken, pleinen, begraafplaatsen, speeltuinen, sport- en recreatieterreinen, speelplaatsen in scholen, tuinen rond rusthuizen en zorginstellingen en andere (semi-)openbare groene ruimten in stedelijk en plattelandsgebied.

Voor meer informatie of voor een offerte op maat kan u contact opnemen met onze ecologische landschapsarchitect: toon.maes@centrumduurzaamgroen.be.