Amberadvies

 

Een Amberadvies is een gratis, ecologisch groenadvies voor alle Limburgse steden en gemeenten en Diest. Deze gratis dienstverlening wordt gefinancierd door Limburg.net.

Een Amberadvies leidt tot minder groenresten, een onderhoudsvriendelijk beheer en meer natuur. In onze Amberadviezen houden wij rekening met de vijf Eco-waarden.

Wij werken voor de gemeenten professionele adviesrapporten uit om groenresten afkomstig van snoei- en maaibeurten te beperken, onkruid op een alternatieve manier te beheersen, de biodiversiteit te verhogen, duurzame materialen en technieken te gebruiken die een meerwaarde bieden voor het milieu, de juiste plantenkeuzes te maken die voor meer evenwicht zorgen en de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot te verminderen.

Wat kunnen onze Amberadviseurs doen voor uw gemeente?

  • klimaatadaptatiemaatregelen voorstellen voor uw openbaar groen;
  • screenen van ontwerp- en beplantingsplannen in de voorontwerpfase;
  • advies verlenen over het omvormen en inrichten van openbare ruimten;
  • advies verlenen over groenonderhoud en -beheer;
  • alternatieve technieken voorstellen voor onkruidbeheersing;
  • voorstellen uitwerken om meer biodiversiteit te creëren;
  • advies verlenen over de juiste plantencombinaties en streekeigen bloemen- en zadenmengsels;
  • ondersteuning op terrein tijdens de uitvoering van werken;

Op afspraak komt onze Amberadviseur naar uw gemeente voor een overleg en een terreinbezoek. Dit om enerzijds de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen van het openbaar groen scherp te stellen en anderzijds om een gericht Amberadvies te kunnen opmaken voor uw openbaar groen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan u contact opnemen met onze Amberadviseur (zie projectcoördinator).