Eco-waarden

Amber staat voor vijf Eco-waarden met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Deze Eco-waarden vormen de basis voor een duurzaam ecologisch advies bij de inrichting en het beheer van groene ruimten zoals tuinen, wijken, parken, school- en werkomgevingen, begraafplaatsen, bedrijventerreinen, parkings,…

Eco-waarde 1 : kringloop

Door groenafval te verwerken tot compost of te versnipperen als strooisellaag tussen planten, bootsen we het natuurlijk kringloopproces na. Hierdoor blijft de bodem in een goede conditie. Een goede bodemstructuur en een rijk bodemleven zijn de basiscriteria voor een gezonde plantengroei.

Eco-waarde 2 : biodiversiteit

Streekeigen planten zijn een meerwaarde voor (solitaire) bijen, vlinders en vogels. Bovendien hebben streekeigen planten een grote impact op de beeldkwaliteit van een leefomgeving en kunnen het regionaal karakter van een streek versterken. Een grotere diversiteit aan plantensoorten zorgt voor veerkracht wanneer aantastingen of plantenziektes opduiken.

Eco-waarde 3 : duurzaamheid

Duurzame materialen brengen het milieu minder schade toe bij ontginning, productie, gebruik en na hun dienst. Een zitbank vervaardigd uit FSC-gelabeld hout is duurzamer dan een kunststof exemplaar. Het hout werd gewonnen uit een duurzaam beheerd bos.

Door te kiezen voor de juiste verhardingen wordt onkruidgroei voorkomen. Onderhoud en onkruidbestrijding gebeurt met alternatieve technieken. Dus zonder schadelijke producten.

Eco-waarde 4 : evenwicht

In een evenwichtige omgeving is er aandacht voor diversiteit in plantensoorten maar ook voor afwisseling in verhardingen en groene oppervlaktes of tussen intensief en extensief groenbeheer. Invasieve exoten hebben de slechte eigenschap om zeer sterk te woekeren en streekeigen soorten te verdringen. Het natuurlijk evenwicht in de omgeving wordt hierdoor sterk verstoord. Invasieve exoten mogen nooit aangeplant worden.

Eco-waarde 5 : klimaat

Groene ruimten zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatopwarming en de CO2-uitstoot. Een groene ruimte, hoe klein ook, waar veel variatie in zit, bewijst ons milieu een grote dienst. De bijdrage van een groene ruimte  tot een beter klimaat is groter dan je denkt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 8% van de totale grondoppervlakte in Vlaanderen ingenomen wordt door tuinen. Dat is niet veel minder dan de 11% dat het totale bosbestand in Vlaanderen beslaat. We hebben dus een belangrijk deel van het lot in eigen handen als het aankomt op de verbetering van de luchtkwaliteit.

Meer info over de vijf Eco-waarden vindt u hier : Eco-waarden.