Amber

Amber staat voor een verzameling van Eco-waarden met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Deze Eco-waarden: KRINGLOOP, BIODIVERSITEIT, DUURZAAMHEID, EVENWICHT en KLIMAAT vormen de basis voor een duurzaam ecologisch advies bij de inrichting en het beheer van tuinen, wijken, parken, school- en werkomgevingen, bedrijventerreinen,...

Omdat Amber de afgelopen decennia evolueerde van ‘meer natuur en minder afval’ naar ‘duurzaam en afvalarm’ werd in 2017 de vijfde Eco-waarde ‘KLIMAAT’ toegevoegd. Klimaat wordt binnen alle levensdomeinen een steeds groter thema. Uit verschillende studies blijken klimaatadaptatiemaatregelen zoals meer groeninrichting, naast de vermindering van CO2-uitstoot en het beperken van fijn stof, een belangrijke maar vaak vergeten actiepunt te zijn.

Amber is een project van Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen. De kennisuitwisseling gebeurt in de Amber-tuin op het domein Kiewit (Hasselt), tijdens Amber-workshops en in Amber-adviezen.

Niet alle tuinen en openbare groene ruimten worden ingericht en aangeplant volgens de meest duurzame principes. Vaak worden verkeerde keuzes gemaakt en produceren tuinen en openbare groene ruimten veel groenafval. Hierdoor kruipen er jaarlijks aardig wat onderhoudsuren en kosten in. Daarnaast biedt de tuin of openbare groene ruimte weinig meerwaarde voor natuur, milieu en klimaat.

Limburgse gemeenten en Diest kunnen beroep doen op een Amber-adviseur voor een gratis advies voor hun openbaar groen. In een Amber-advies wordt rekening gehouden met de vijf Eco-waarden en de Biotoopcoëfficiënt. Beiden vormen een leidraad bij het ontwerp, de inrichting, het onderhoud of de omvorming van openbare groene ruimten.

Amber reikt ook een Amber-label uit aan groenbedrijven. Bedrijven uit Limburg en Diest die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de vijf Eco-waarden en de Biotoopcoëfficiënt toepassen, kunnen een Amber-label verdienen. Deze bedrijven worden Amber-bedrijven genoemd.

Jaarlijks zet Amber een thema in de kijker waar de Amber-adviseur extra aandacht aan besteed. Voor 2018 is het Amber-thema : Amber-speelplaatsen.

Naast een Amber-advies, kan u bij onze Amber-adviseur terrecht voor een Amber-ontwerp. Onze landschapsarchitect maakt ontwerpen voor ecologische (semi-)openbare groene ruimten. Een Amber-ontwerp behoort niet tot onze gratis dienstverlening.

 

Amber-advies

Eco-waarden

Biotoopcoëfficiënt

 

Amber-bedrijven

Amber-thema's

Amber-ontwerp