Kettingzaag ECS 1: onderhoud en doorkorttechnieken

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in je eigen tuin.

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in je eigen tuin. Tijdens deze tweedaagse opleiding maak je kennis met de kettingzaag in al haar facetten, zowel wat betreft onderdelen en werking als onderhoud en gebruik. Je leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten je rekening moet houden. Na deze cursus kan je de kettingzaag hanteren op een veilige en ergonomische manier. Ook leer je hout met beperkte doorsnede afkorten en hoe je hulpmiddelen veilig gebruikt bij het manipuleren en stapelen van hout.

Voorkennis is niet nodig. Deze opleiding richt zicht tot iedereen die veilig wil leren werken met een kettingzaag. Professionelen zoals bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers en particulieren zijn welkom.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 – onderhoud en afkorttechnieken.

Je mag eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken, maar dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen. Als je dat niet hebt, kan je dat lenen. Breng handschoenen en kledij naargelang het weer mee. Vergeet je lunchpakket niet en zorg voor voldoende drinken. We zijn vaak buiten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn tijdens de praktijk verplicht! Tijdens ECS 1 kan je deze lenen, vanaf ECS 2 verwachten we dat je deze zelf meebrengt.

Past de datum niet, wil je meerdere deelnemers inschrijven, wens je een opleiding op locatie of een vorming op maat uitgewerkt? Dat kan. Neem dan contact op met de coördinator vorming Jan-Tijl via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Kettingzaag ECS 1
minimum 4 - maximum 8 deelnemers
360,00
8 beschikbaar

Kettingzaag ECS 1: onderhoud en doorkorttechnieken