Tuin en wet

Van burenruzies wil je nooit de oorzaak zijn. Vaak ontstaat overlast wanneer de regels onvoldoende gekend zijn of niet gerespecteerd worden. Vanaf het ontwerp van de tuin houd je dan ook best rekening met alle wettelijke bepalingen, zodat de aanleg reglementair verloopt. In deze vorming verzamelen we het uitgebreide scala aan wetgeving dat zich in de tuinen afspeelt en verdiepen we ons in de meest gestelde vragen. Daarnaast bespreken we hoe je overlast kan vermijden en hoe je kan optreden als hinder toch ontstaat.   

Alle praktische info en inschrijven via deze link.