Nieuws

Overheidsopdrachten: een goed bestek

Het opmaken van een bestek is niet vanzelsprekend. U mag geen fout maken tegen de overheidsopdrachtenwetgeving? Een goed bestek is de basis van een goede overheidsopdracht. U geeft de nodige informatie in het bestek voor de kandidaat. U kiest er de procedure die u wenst en moet volgen. U tekent het stappenplan uit voor de overheidsopdracht!

Tijdens deze opleiding leert u op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek op te stellen waar u altijd op kan terugvallen als er een bestek moet worden opgemaakt. De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases.

Aandachtspunten in de cursus:

  • Wat is een bestek en waar bevindt een bestek zich in het traject van de overheidsopdracht?
  • Opmaken van een goed bestek.
  • Duiding variabele gegevens.
  • Correcte vermelding wetgeving.
  • Correcte vermelding afwijkingen.
  • Verplichte onderdelen en niet-verplichte onderdelen.
  • De valkuilen van het bestek.
  • Een stappenplan/draaiboek voor een goed bestek.

Alle praktische info & inschrijven: klik hier.
 

 

Erkenningsregeling Bosexploitatie

Wie een erkenning heeft als koper of exploitant moet jaarlijks een permanente vorming volgen. Enkel dan volgt een erkenning voor het volgende jaar. Dit geldt voor koper, exploitant en personeel. #CentrumDuurzaamGroen is een van de erkende opleidingscentra die vormingen organiseert die erkend zijn als attestgeldige permanente vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Volgende vormingen worden dit najaar ingericht: Proef ECC 2 : basisveltechnieken, Problemen met de kettingzaag, Proef ECC 1 : onderhoud & afkorttechnieken, ECS 1 - Onderhoud & doorkorttechnieken, Boomslepen met het trekpaard, Boomsoorten herkennen, De bosmaaier: onderhoud & werking, ECS 2 - basisveltechnieken.

Alle praktische info & de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier: www.centrumduurzaamgroen.be/chronologisch-overzicht
 

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Ook #CentrumDuurzaamGroen ondertekent en stapt in de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit !

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Wil je graag alsnog instappen? Geen probleem, dit kan nog tot eind 2018!

Lees er meer over op www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit 
 

Veilig werken langs de weg

Als begeleider van een ploeg arbeiders heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je mensen veilig werken. Bij werken langs wegen is die verantwoordelijkheid nog een stuk groter. Het maken van een aangepaste veilige werkomgeving is dan een nog belangrijker aandachtspunt. In deze opleiding maken we je wegwijs in de bijhorende verplichtingen en reglementen en hebben we het over de rechten en plichten van de ploegbegeleider. Na deze cursus kan je voor je arbeiders een aangepaste veilige werkomgeving maken gebruikmakend van een voertuig of van bakens en borden.
 

Praktische info & inschrijven: klik. 
 

Problemen met de kettingzaag

In het kader van erkenningsregeling voor bosexploitanten is Centrum Duurzaam Groen een erkend opleidingsverstrekker. Problemen met de kettingzaag is een een attestgeldige permanente vorming.

Deze vorming grijpt kort terug naar de basis (onderhoud en gebruik kettingzaag) en de veiligheid (oa pbm’s, velhulpmiddelen) om dan volop aandacht te besteden aan alles wat er fout kan lopen. Wat kan er gebeuren: kettingzaag die niet start, blokkeert of komt vast te zitten, een gevelde boom die blijft hangen, tijdens het vellen weigert de zaag verder alle dienst, hoe maak je het werk af en laat je een veilige situatie achter, er gebeurt een ongeval,…Deze opleiding wordt gegeven in kleine groepjes zodat elke deelnemer een begeleiding op maat geniet.

Praktische info & inschrijven: klik.

Bloemenweide: aanleg in de praktijk

Bloemenweides bieden tal van voordelen: weinig onderhoud, zeer mooi, voeding en huisvesting voor talloze insecten,...  Ze geven een mooi beeld door hun levendige kleuren en zijn dan ook een meerwaarde langs wegen, in parken, in woonwijken of op een bedrijventerrein. Maar er is natuurlijk meer! Bloemenweides dragen bij aan een hogere biodiversiteit in uw gemeente of op uw bedrijf. De (wilde) bijen, hommels, vlinders en heel wat andere fauna kunnen er alleen maar van profiteren.

We krijgen steeds meer vragen over bloemenweides … en dan vooral waarom het niet lukt. Het correct en duurzaam aanleggen van een bloemenweide is geen evidente klus. Een slechte aanleg en een verkeerd onderhoud leiden al snel tot een achteruitgang van de beeldkwaliteit en een teleurstellend resultaat. Maar: een goed aangelegde bloemenweide is op termijn goedkoper in onderhoud dan een traditioneel gazon.

Cruciaal voor de aanleg van een bloemenweide is kennis over de groeiplek, het zadenmengsel, de aanleg en het maaibeheer. We starten met een korte theoretische inleiding en gaan dan aan de slag op een locatie waar een bloemenweide wordt aangelegd.

Na deze cursus kan je zelf aan de slag om een bloemenweide aan te leggen en optimaal te beheren. Praktische info & inschrijven op www.centrumduurzaamgroen.be/detailvorming/574 

Amber Opleidingscheque

Ook in het najaar van 2018 kunnen de Limburgse (en Diest) gemeentelijke groenploegen gebruik maken van de AMBERopleidingscheque, aangeboden door Limburg.net. Een cheque geeft recht op een workshop van drie uur op locatie. In het kader van het project Ruimte voor Bomen is dit jaar gekozen voor een workshop begeleidingssnoei.

De workshops gaan door in de stad of gemeente. De data zijn in onderling overleg af te stemmen. Neem contact via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be om een Amberworkshop in te plannen.

Platform Openbaar Groen

Save the date: donderdag 18 oktober 2018 organiseert provincie Limburg het volgende Platform Openbaar Groen over bermen in landbouwgebied.
Deze studiedag zoemt aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoek in op de waarde en het beheer van de 1 meter grasbermen en op het belang van handhaving en communicatie.

Ecologie: basiscursus

Een uitdagende inleiding in alle basisbegrippen die de ecologie rijk is op 18 september in Genk.

Wat is ecologie? Wat zijn ecosystemen? Welke dynamiek en relaties bestaan er tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen en landschappen? Hoe zat het nu ook weer met biotische en abiotische factoren? Hoe kunnen we de toestand van een landschap evalueren? Hoe interpreteren we het samen voorkomen van bepaalde planten? Welke rol spelen standplaats, bodemsamenstelling, waterhuishouding, milieudynamiek en successie daarin?

Alle details & inschrijven? Klik!