Nieuws

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Ook #CentrumDuurzaamGroen ondertekent en stapt in de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit !

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Wil je graag alsnog instappen? Geen probleem, dit kan nog tot eind 2018!

Lees er meer over op www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit 
 

Veilig werken langs de weg

Als begeleider van een ploeg arbeiders heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je mensen veilig werken. Bij werken langs wegen is die verantwoordelijkheid nog een stuk groter. Het maken van een aangepaste veilige werkomgeving is dan een nog belangrijker aandachtspunt. In deze opleiding maken we je wegwijs in de bijhorende verplichtingen en reglementen en hebben we het over de rechten en plichten van de ploegbegeleider. Na deze cursus kan je voor je arbeiders een aangepaste veilige werkomgeving maken gebruikmakend van een voertuig of van bakens en borden.
 

Praktische info & inschrijven: klik. 
 

Problemen met de kettingzaag

In het kader van erkenningsregeling voor bosexploitanten is Centrum Duurzaam Groen een erkend opleidingsverstrekker. Problemen met de kettingzaag is een een attestgeldige permanente vorming.

Deze vorming grijpt kort terug naar de basis (onderhoud en gebruik kettingzaag) en de veiligheid (oa pbm’s, velhulpmiddelen) om dan volop aandacht te besteden aan alles wat er fout kan lopen. Wat kan er gebeuren: kettingzaag die niet start, blokkeert of komt vast te zitten, een gevelde boom die blijft hangen, tijdens het vellen weigert de zaag verder alle dienst, hoe maak je het werk af en laat je een veilige situatie achter, er gebeurt een ongeval,…Deze opleiding wordt gegeven in kleine groepjes zodat elke deelnemer een begeleiding op maat geniet.

Praktische info & inschrijven: klik.

Bloemenweide: aanleg in de praktijk

Bloemenweides bieden tal van voordelen: weinig onderhoud, zeer mooi, voeding en huisvesting voor talloze insecten,...  Ze geven een mooi beeld door hun levendige kleuren en zijn dan ook een meerwaarde langs wegen, in parken, in woonwijken of op een bedrijventerrein. Maar er is natuurlijk meer! Bloemenweides dragen bij aan een hogere biodiversiteit in uw gemeente of op uw bedrijf. De (wilde) bijen, hommels, vlinders en heel wat andere fauna kunnen er alleen maar van profiteren.

We krijgen steeds meer vragen over bloemenweides … en dan vooral waarom het niet lukt. Het correct en duurzaam aanleggen van een bloemenweide is geen evidente klus. Een slechte aanleg en een verkeerd onderhoud leiden al snel tot een achteruitgang van de beeldkwaliteit en een teleurstellend resultaat. Maar: een goed aangelegde bloemenweide is op termijn goedkoper in onderhoud dan een traditioneel gazon.

Cruciaal voor de aanleg van een bloemenweide is kennis over de groeiplek, het zadenmengsel, de aanleg en het maaibeheer. We starten met een korte theoretische inleiding en gaan dan aan de slag op een locatie waar een bloemenweide wordt aangelegd.

Na deze cursus kan je zelf aan de slag om een bloemenweide aan te leggen en optimaal te beheren. Praktische info & inschrijven op www.centrumduurzaamgroen.be/detailvorming/574 

Amber Opleidingscheque

Ook in het najaar van 2018 kunnen de Limburgse (en Diest) gemeentelijke groenploegen gebruik maken van de AMBERopleidingscheque, aangeboden door Limburg.net. Een cheque geeft recht op een workshop van drie uur op locatie. In het kader van het project Ruimte voor Bomen is dit jaar gekozen voor een workshop begeleidingssnoei.

De workshops gaan door in de stad of gemeente. De data zijn in onderling overleg af te stemmen. Neem contact via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be om een Amberworkshop in te plannen.

Platform Openbaar Groen

Save the date: donderdag 18 oktober 2018 organiseert provincie Limburg het volgende Platform Openbaar Groen over bermen in landbouwgebied.
Deze studiedag zoemt aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoek in op de waarde en het beheer van de 1 meter grasbermen en op het belang van handhaving en communicatie.

Ecologie: basiscursus

Een uitdagende inleiding in alle basisbegrippen die de ecologie rijk is op 18 september in Genk.

Wat is ecologie? Wat zijn ecosystemen? Welke dynamiek en relaties bestaan er tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen en landschappen? Hoe zat het nu ook weer met biotische en abiotische factoren? Hoe kunnen we de toestand van een landschap evalueren? Hoe interpreteren we het samen voorkomen van bepaalde planten? Welke rol spelen standplaats, bodemsamenstelling, waterhuishouding, milieudynamiek en successie daarin?

Alle details & inschrijven? Klik!

Excursie bloemenweides en grasland in openbaar groen

Openbaar groen natuurlijker en met meer bloemen en kruiden inrichten en tegelijkertijd het onderhoud goedkoper en minder intensief maken? Dat wil toch iedereen!

Maar hoe begin je daaraan. Je kan bij Centrum Duurzaam Groen natuurlijk een cursus volgen of  kom met ons een kijkje nemen bij de groendienst van de gemeente Zonhoven. De groendienst is er gestart om op verschillende plaatsen (rond punt, bermen, sportpark, braakliggend terrein,...) natuurlijke bloemenweides en graslanden te ontwikkelen. Dit proces zit nog in een opstartfase en zal nog enkele jaren geduld vragen, maar toch zijn er al enkele fraaie resultaten te zien. Op termijn zal de biodivesriteit en het onderhoudsgemak er wel bij varen. 

Deze excursie wil op een laagdrempelige manier de deelnemers laten kennismaken met eenvoudige manieren om een andere, natuurvriendelijke manier openbaar groen te beheren.

Deze excursie is gratis, maar we vragen wel om in te schrijven: www.centrumduurzaamgroen.be/chronologisch-overzicht

Werken met de zeis

Na deze - laatste ? - winterprik kijken velen uit naar de zon, de lente, de zomer,… en enkelen ook al naar het hooiseizoen. Daarom kondigen we nu al aan dat we dit jaar de vorming ‘Werken met de zeis’ hebben opgenomen in ons programma. In samenwerking met ‘Zeis en Bijl’ organiseren we deze praktijkopleiding voor elke geïnteresseerde (van beginner tot gevorderde) midden in een prachtig natuurgebied van de Vallei van de Zwarte Beek.

Alle info & inschrijven? Hier even klikken!