Nieuws

Overheidsopdrachten: een groen en duurzaam bestek

Het verduurzamen van overheidsopdrachten is één van de speerpunten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Vanuit de voorbeeld- en sturende functie van de (aanbestedende) overheid wordt ingezet op:

 • groen/ecologisch verantwoord aankopen
 • maatschappelijk verantwoord (sociaal) aankopen
 • innovatief aankopen.

Deze sessies gaan in op het wat, waarom en hoe van duurzame overheidsopdrachten. We belichten de verschillende aspecten van duurzame overheidsopdrachten, gaande van  functionele technische specificaties (prestatie-eisen) over keurmerken (labels) en levenscycluskosten tot duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en contractuele bepalingen.

Zowel het (nieuwe) wettelijk kader als de beleidscontext komen aan bod. We hebben ook aandacht voor de schat aan beschikbare informatie over goede praktijken en maken u er wegwijs in.

Praktische info & inschrijven op onze website.
 

Boomslepen met het trekpaard

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. De trekpaarden worden ingezet voor het uitslepen en transport van hout en het bestrijden van exoten. Bovenal is dit een natuurlijke en milieuvriendelijke manier van werken. Tijdens deze vorming krijgt u een beeld van het belang van trekpaarden in het bos. Daarna zet u de theorie om in de praktijk: werk zelf met een paard en geniet! Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Praktische info & inschrijven: klik.
 

Omvorming kerkhoven

#CentrumDuurzaamGroen in de media, oa #HetBelangVanLimburg en #DeStandaard: 

Geen grindpaden meer, maar gras, bijenkorven en bloemenweides. Zo zullen onze kerkhoven er in de toekomst uitzien. 165 Waalse kerkhoven kregen al een ecologisch label. Ook in Limburg zet de trend zich door. In acht gemeenten zijn de plannen in opmaak of al uitgevoerd. De groendiensten hebben de handen vol om de begraafplaatsen onkruidvrij te houden. “Ecologische kerkhoven zijn een goed idee, maar het mag wel geen wildernis worden”, zegt Jan Dalemans (HE), burgemeester van Hechtel-Eksel.

Wenst u advies, een ontwerp of begeleiding? Alle info via kristof.odeur@centrumduurzaamgroen.be 
 

Milieu vorming: actualia bodem

De milieuambtenaar komt vaak in contact met de Vlaamse bodemwetgeving. Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op de regelgeving bodem met bijzondere aandacht voor de rol van de lokale besturen in het bodembeleid. Er wordt aandacht besteed aan de recente veranderingen in de regelgeving. Aan de hand van een praktische toelichting beantwoorden we een aantal vragen.

Welke gronden worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris? Wat als er andere informatie beschikbaar is? Wat is een administratief oriënterend bodemonderzoek? Wat houdt vrijstelling van het uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek in? Welke gegevens kunnen geraadpleegd worden in het webloket? Welke specifieke verplichtingen rusten er op appartementen en bedrijvenunits? Hoe een onteigening door de gemeente aan te pakken? Welke verplichtingen moet de gemeente als eigenaar van een grond nakomen?

En natuurlijk is er ruimte voor andere vragen van de deelnemers.

Praktische info & inschrijvingen.

Overheidsopdrachten: een goed bestek

Het opmaken van een bestek is niet vanzelsprekend. U mag geen fout maken tegen de overheidsopdrachtenwetgeving? Een goed bestek is de basis van een goede overheidsopdracht. U geeft de nodige informatie in het bestek voor de kandidaat. U kiest er de procedure die u wenst en moet volgen. U tekent het stappenplan uit voor de overheidsopdracht!

Tijdens deze opleiding leert u op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek op te stellen waar u altijd op kan terugvallen als er een bestek moet worden opgemaakt. De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases.

Aandachtspunten in de cursus:

 • Wat is een bestek en waar bevindt een bestek zich in het traject van de overheidsopdracht?
 • Opmaken van een goed bestek.
 • Duiding variabele gegevens.
 • Correcte vermelding wetgeving.
 • Correcte vermelding afwijkingen.
 • Verplichte onderdelen en niet-verplichte onderdelen.
 • De valkuilen van het bestek.
 • Een stappenplan/draaiboek voor een goed bestek.

Alle praktische info & inschrijven: klik hier.
 

 

Erkenningsregeling Bosexploitatie

Wie een erkenning heeft als koper of exploitant moet jaarlijks een permanente vorming volgen. Enkel dan volgt een erkenning voor het volgende jaar. Dit geldt voor koper, exploitant en personeel. #CentrumDuurzaamGroen is een van de erkende opleidingscentra die vormingen organiseert die erkend zijn als attestgeldige permanente vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Volgende vormingen worden dit najaar ingericht: Proef ECC 2 : basisveltechnieken, Problemen met de kettingzaag, Proef ECC 1 : onderhoud & afkorttechnieken, ECS 1 - Onderhoud & doorkorttechnieken, Boomslepen met het trekpaard, Boomsoorten herkennen, De bosmaaier: onderhoud & werking, ECS 2 - basisveltechnieken.

Alle praktische info & de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier: www.centrumduurzaamgroen.be/chronologisch-overzicht
 

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Ook #CentrumDuurzaamGroen ondertekent en stapt in de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit !

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Wil je graag alsnog instappen? Geen probleem, dit kan nog tot eind 2018!

Lees er meer over op www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit 
 

Veilig werken langs de weg

Als begeleider van een ploeg arbeiders heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je mensen veilig werken. Bij werken langs wegen is die verantwoordelijkheid nog een stuk groter. Het maken van een aangepaste veilige werkomgeving is dan een nog belangrijker aandachtspunt. In deze opleiding maken we je wegwijs in de bijhorende verplichtingen en reglementen en hebben we het over de rechten en plichten van de ploegbegeleider. Na deze cursus kan je voor je arbeiders een aangepaste veilige werkomgeving maken gebruikmakend van een voertuig of van bakens en borden.
 

Praktische info & inschrijven: klik. 
 

Problemen met de kettingzaag

In het kader van erkenningsregeling voor bosexploitanten is Centrum Duurzaam Groen een erkend opleidingsverstrekker. Problemen met de kettingzaag is een een attestgeldige permanente vorming.

Deze vorming grijpt kort terug naar de basis (onderhoud en gebruik kettingzaag) en de veiligheid (oa pbm’s, velhulpmiddelen) om dan volop aandacht te besteden aan alles wat er fout kan lopen. Wat kan er gebeuren: kettingzaag die niet start, blokkeert of komt vast te zitten, een gevelde boom die blijft hangen, tijdens het vellen weigert de zaag verder alle dienst, hoe maak je het werk af en laat je een veilige situatie achter, er gebeurt een ongeval,…Deze opleiding wordt gegeven in kleine groepjes zodat elke deelnemer een begeleiding op maat geniet.

Praktische info & inschrijven: klik.