Ontwerp groene begraafplaats Houthalen

Ontwerp groene begraafplaats Houthalen

Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. Een begraafplaats onkruidvrij houden wordt door dit verbod duur en arbeidsintensief. Vooral als het huidig beeld van de begraafplaats wordt behouden en er met onkruidbranders gewerkt wordt....

Pesticidenreductie

Sinds 2001 is er in Vlaanderen een regelgeving van kracht omtrent het geleidelijk afbouwen van het pesticidengebruik door openbare diensten. In navolging van deze wetgeving keurde het Vlaams Parlement in 2013 het nieuwe kaderdecreet Duurzaam Gebruik van Pesticiden...
Adviesverlening vergroenen begraafplaats Turnhout

Adviesverlening vergroenen begraafplaats Turnhout

In opdracht van Blenders stellen we een technische expert ter beschikking rond de consequenties van ecologisch beheer op het concrete beheer en inrichting van de begraafplaats van Turnhout. We begeleiden een excursie voor de stad Turnhout waarbij we zes...
Ontwerp groene begraafplaats Houthalen

Ontwerp groen bedrijventerrein Biostoom Beringen

Centrum Duurzaam Groen werkt aan de ontwikkeling van een natuurlijk bedrijfsterrein voor Biostoom Beringen. Het ontwerp heeft tot doel om op termijn een transitie te realiseren naar duurzaam landschappelijk groen op het bedrijfsterrein van Biostoom Beringen.Onder...
Ontwerp groene begraafplaats Kerkhofstraat Bekkevoort

Ontwerp groene begraafplaats Kerkhofstraat Bekkevoort

De meeste begraafplaatsen in Vlaanderen zien eruit als grijze of rode kiezelvlaktes. Het zijn echte steenwoestijnen waar geen plaats is voor natuur. Deze steenwoestijnen onkruidvrij houden zonder de inzet van onkruidverdelger is een haast onbegonnen taak. Echter werd...
Ontwerp groene speelplaats BSBO Mikado Maasmechelen

Ontwerp groene speelplaats BSBO Mikado Maasmechelen

Voor BSBO Mikado in Maasmechelen maken we een ontwerp voor een groene speelplaats. De speelplaats wordt omgevormd naar een natuurlijke speelruimte waar plaats is voor lerend spelen. Op de speelplaats komen natuurlijke speeltoestellen, hoogteverschillen en zithoeken,...