Veilig werken langs de weg

Tijdens deze opleiding behandelen we de veiligheidsaspecten bij werkzaamheden langs de openbare weg. We hebben hierbij zowel aandacht voor de veiligheid van de werknemer, als voor de veiligheid van andere weggebruikers en voorbijgangers, het wettelijk kader, de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, de signalisatie, de risico’s en preventieve maatregelen.

Tijdens deze opleiding behandelen we de veiligheidsaspecten bij werkzaamheden langs de openbare weg. We hebben hierbij zowel aandacht voor de veiligheid van de werknemer, als voor de veiligheid van andere weggebruikers en voorbijgangers, het wettelijk kader, de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, de signalisatie, de risico’s en preventieve maatregelen.
Bij werkzaamheden langs de openbare weg word je blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Voor iedereen moeten er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wat zijn de risico’s? Welke verkeersmaatregelen zijn nodig? Welke signalisatie moet je voorzien en hoe moet je omleidingen en hindernissen signaleren?  Welke zijn de bevoegdheden volgens het politiereglement betreffende werken langs de openbare weg? Welke zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren? Er is ook aandacht voor communicatie, agressie en conflictvermijding.
Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden, medewerkers en arbeiders langs de openbare weg. Het aantal deelnemers wordt beperkt gehouden zodat er ruimte is voor vragen, interactie, ervaringsuitwisseling en voorbeelden.
Na de opleiding beschik je over een aantal direct bruikbare tools en inzichten zodat je een actievere rol kan opnemen in het aanpakken van de risico’s en ongevallen bij werken langs de openbare weg.

Wij zorgen voor koffie en water en een broodje tijdens de lunch.

Past de datum niet, wil je meerdere deelnemers inschrijven, wens je een opleiding op locatie of een vorming op maat uitgewerkt? Dat kan. Neem dan contact op met de coördinator vorming Jan-Tijl via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Veilig werken langs de weg