Erkenningsregeling bosbouwexploitatie

Dit is het specifiek vormingsaanbod voor erkende bosexploitanten en houtkopers.
Deze vormingen zijn erkend als permanente vormingsdagen in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.
Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de vermelde datum niet past, neem contact op met de coördinator vorming om de mogelijkheden op maat van uw organisatie te bespreken.