Voedselverlies workshops 2023

Op deze internationale Dag tegen Voedselverlies, 29 september, promoot Centrum Duurzaam Groen de workshops voor de 3de graad van het basisonderwijs i.s.m. Limburg.net en Vlaco vzw.

Een Vlaco-lesgever leert – tijdens een interactieve workshop in spelvorm – de leerlingen van de derde graad lager onderwijs hoe ze voedselverspilling thuis kunnen tegengaan. We zetten in op gedragsverandering om hen de helden te maken die thuis voeding van de vuilbak redden. De prioritaire focus van de workshops is de problematiek van voedselverspilling thuis. Volgens de Vlaamse monitoring voedselverliezen behoren huishoudens immers tot dé grote voedselverspillers (23% van het totale voedselverlies). De les duurt 2 uren en de lesgever brengt het spelmateriaal en posters zelf mee.

Tijdens de maanden november, december van 2023 en januari en februari van 2024 worden er 40 workshops voorzien. Vlug inschrijven is de boodschap. Deelnemen is gratis voor de scholen uit de provincie Limburg en de stad Diest. Inschrijven via https://lesaanvraag.vlaco.be/reservatie/1401 Meer info bij annick.de.paepe@centrumduurzaamgroen.be