Scholenaanbod

 

Aanbod voor de lagere scholen

Voor kinderen van het lager onderwijs (alle netten, alle niveaus) voorzien wij gratis workshops rond composteren. Wij organiseren dit samen met onze partners: Limburg.net, Goodplanet vzw en onze vrijwillige kringloopkrachten/compostmeesters.

 

Inhoud

Wat is compost? Hoe maken we compost en waarvoor dient het? Wat doen die kriebelbeestjes in de compost? Hoeveel minder restafval is er over als we composteren? Is compost vies? Neen, compost is niet vies. Compost ruikt naar bos. Compost is nuttig en leuk. Compost is je maat voor het klimaat!
We kunnen zelfs samen een composteersysteem opstarten, zodat het afval van de klas en de school kan worden gecomposteerd. 

 

Praktisch:

  • Leeftijd: 1ste-2de-3de kleuterklas en alle graden
  • Duur: 1ste kleuterklas: 50 minuten. 2-3de kleuterklas en 1st leerjaar 90 minuten. 100 minuten vanaf 2de leerjaar. Of in overleg te bepalen. 
  • Aantal leerlingen: per klas, maximaal 25
  • Locatie: er komt een educatief medewerker van Goodplanet vzw en/of een Kringloopkracht naar uw school. De les kan in de klas, maar ook buiten gegeven worden.
  • Inschrijven voor een workshop    Na de inschrijving neemt een lesgever contact met je op om de nodige praktische afspraken te maken.
  • Prijs: gratis

 

Afbeelding met gras, persoon, buiten, jong</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Aanbod voor jeugd en volwassenen

Jaarlijks organiseren we cursussen voor alle geïnteresseerden in samenwerking met je gemeentebestuur en Vlaco vzw. Er worden verschillende thema’s behandeld: thuiscomposteren, insectenhotels, vaste planten, voedselverspilling, snoeihout verwerken, kippen houden en nog veel meer. Het aanbod kan gaan van een éénmalige infoavond tot een meerdelige cursus. Hou onze nieuwsberichtenfacebook en de gemeentelijke infokanalen in de gaten voor dit gratis aanbod.