Gratis bomenadvies voor steden en gemeenten

 

Bomen zijn er in alle maten, kleuren en vormen. We moeten rekening houden met het toekomstbeeld van een boom. Een boom verdient de juiste standplaats en moet kunnen uitgroeien tot een volwassen exemplaar.

Centrum Duurzaam Groen bouwde een ruime bomenexpertise op als we spreken over bomen en klimaatadaptatie. Binnen het project ‘Ruimte voor Bomen’ deelt het Centrum Duurzaam Groen deze bomenexpertise met de Limburgse gemeenten en Diest.

Centrum Duurzaam Groen geeft gratis advies aan de Limburgse gemeenten en Diest over de boomsoortenkeuze, rekening houdend met de ruimte die een boom inneemt, de standplaatsfactoren en externe factoren zoals droogtestress, wateroverlast, zouten, luchtvervuiling,…

Centrum Duurzaam Groen geeft advies over het bestaande bomenbestand, het beheer van bomen, oplossingen om ziektes en plagen te bestrijden op een ecologisch verantwoorde manier,…

 

Iedere boom verdient een mooie kroon

Als een boom wordt geplant, wordt er zelden rekening gehouden met de ruimte die de kroon inneemt naarmate de boom groeit. Laat staan dat er rekening wordt gehouden met de ruimte dat het wortelgestel ondergronds verdient.

Te weinig ruimte boven de grond zorgt ervoor dat de kroon te groot wordt voor zijn omgeving. De boom moet vaak gesnoeid worden met onnodige wonden en een dure beheerkost als gevolg. Belangrijk is te kiezen voor de juiste boom door het eindbeeld steeds voor ogen te houden.

Een boom die ondergronds te weinig ruimte krijgt, zal niet kunnen uitgroeien tot een prachtig volwassen exemplaar. Na enkele jaren ondervindt de boom een groeistop, kwijnt de boom weg en zal de boom afsterven.

Doordat er te weinig ruimte wordt gegeven aan bomen, worden bomen niet meer groot in een bebouwde omgeving. Vaak worden bomen gekapt voor ze volwassen zijn om ze dan te vervangen door nieuwe en jonge exemplaren. Uit onderzoek weten we dat de gemiddelde boom in stedelijk gebied voor zijn 23ste levensjaar gekapt wordt. Dit is ruim voor de volwassen leeftijd van een boom. Als je weet dat een boom pas vanaf zijn 30ste levensjaar optimaal bijdraagtr aan het klimaat, dan zijn we in Vlaanderen dus niet goed bezig.

Een duurzame boomvisie is belangrijk willen we bomen laten uitgroeien tot volwassen exemplaren. Enkel volwassen bomen leveren een meerwaarde voor een beter klimaat en een gezonde leefomgeving.

 

Plant niet zomaar een boom!

Niet enkel de ruimte, maar ook de standplaats speelt een cruciale rol bij de keuze van een boomsoort. Het bodemtype, het vochtgehalte, de zuurtegraad en de voedselrijkdom moeten gekend zijn. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, is de boom geen lang leven beschoren.

Lichtbehoefte, vorst- en windgevoeligheid, langdurige natte of droge periodes, het type verharding of het gebruik van strooizouten op de boomspiegel bepalen mee welke boomsoort gebruikt kan worden op de locatie die men voor ogen heeft.