Platform Openbaar Groen

Wat is het Platform Openbaar Groen?

Het Platform Openbaar Groen is een organisatie van Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met de provincie Limburg.

Het platform biedt gemeentelijke verantwoordelijken de mogelijkheid om informatie over de inrichting en het beheer van openbaar groen in te winnen en kennis en ervaringen met collega’s uit te wisselen. De thema’s van het platform worden bepaald door de noden van het werkveld.

Het platform richt zich in de eerste plaats tot de gemeentelijke groenambtenaar. Bij de uitvoering van het groenbeheer zijn echter vaak zowel de milieuambtenaar als de verantwoordelijke van de technische dienst betrokken. Daarom worden ook zij uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het platform.

Voor vragen en suggesties in verband met het Platform Openbaar Groen, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Voorgaande thema's Platform Openbaar Groen

Excursie groene Limburgse begraafplaatsen Meer info
Inspiratiedag Openbaar groen en blauw als motor voor een leefbare gemeente Meer info
Een vernieuwde kijk op bermen Meer info
Ruimte voor bomen Meer info
Invasieve exoten Meer info
Proefproject: sportterreinen zonder gif Meer info
Pesticidenverbod voor openbare diensten, 2 jaar later Meer info
Bomen en Recht Meer info
Straatbomen in je gemeente Meer info
Duurzaam beheren en inrichten van sportterreinen Meer info
Wilde bijen Meer info
Pesticidevrij beheer van begraafplaatsen Meer info
Het gebruik van vaste planten en bodembedekkers voor een pesticidevrij beheer Meer info
Pesticidenvrij beheer van verhardingen Meer info
Schapenbegrazing in de publieke ruimte Meer info
Toelichting ANB Meer info
Invasieve soorten Meer info
Alternatieve onkruidbestrijding Meer info
Bermbeheer Meer info
Dooizouten Meer info
Ziekten en plagen in openbaar groen Meer info