Alternatief onkruidbeheer

Het gebruik van pesticiden kent in onze cultuur een stevige traditie. Het was, en is, voor heel wat Vlamingen erg normaal om pesticiden in te zetten bij overlast door onkruid of ongedierte. Ook openbare besturen gingen mee in deze traditie. Sinds de eeuwwisseling echter merken we op dat een aantal pioniersgemeenten op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht besloten om het gebruik van pesticiden af te bouwen en zelfs stop te zetten. Op basis van deze wetenschappelijke inzichten waaruit blijkt dat pesticiden een ernstige bedreiging vormen voor ons leefmilieu en de volksgezondheid, sloot de wetgever zich aan bij deze trend en legde een afbouw op die vanaf 2015 resulteerde in een verbod op het gebruik van pesticiden in de openbare ruimte.

Dure zaak!?

Met de opgelegde omschakeling naar pesticidenvrij beheer komen heel wat gemeenten voor een financiële verassing te staan. Pesticidenvrij beheer met behoud van het “schone” en verharde straatbeeld blijkt in de praktijk vaak te leiden tot behoorlijk oplopende kosten. Een Nederlandse studie (Ecoconsult, 2013) toonde echter aan dat de kost (enkel het aandeel pesticidengebruik door de openbare besturen) voor het zuiveren van oppervlaktewater en grondwater tot drinkwater meer afneemt dan dat het kost om pesticidenvrij onderhoud te financieren.

Onderhoud zonder pesticiden, een kwestie van perceptie

Burgers, maar verrassend vaak ook beleidsmakers hechten ontzettend veel belang aan verhardingen en plantsoenen die er piekfijn bijliggen. Voor het beheer van deze oppervlakten werd tot nog toe gerekend op pesticiden. Met de vernieuwde regels gaat men op zoek naar alternatieve beheermethoden die hetzelfde eindbeeld tot resultaat hebben. De markt speelde de voorbije jaren gretig in op deze (opgelegde) trend en kwam met een resem aan alternatieven. In de praktijk blijkt dat de alternatieven goed werken maar toch minder presteren dan burgers en besturen gewoon waren.

 

Alternatieve methoden

  • Branden
  • Hete lucht
  • Stomen/heet water
  • Wieden