Green Deal Sportdomeinen

 

Centrum Duurzaam Groen sloot zich aan bij de Green Deal Sportdomeinen als ondersteunende partner (febr. 2022 – einde 2024).

In Vlaanderen zijn er bijna 10.000 buitensportdomeinen met in totaal een oppervlakte van meer dan 17.500 hectare. Dat is heel wat potentieel om Vlaanderen groener, biodiverser én weerbaarder te maken tegen het weer dat steeds extremer wordt.

De Green Deal Sportdomeinen gaat voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden. We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

De Green Deal Sportdomeinen heeft vier strategische doelstellingen. Op middellange termijn of 3 jaar:

  • zijn er meer kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, omgeving en gebruiker.
  • zijn er meer duurzaam en bewust bodemgebruik en duurzaam en efficiënt waterbeheer, incl. hergebruik, op sportdomeinen en in functie van de omgeving.
  • zijn sportdomeinen meer biodivers en natuurinclusief, zodat ze stapstenen worden naar of onderdeel van het groenblauwe netwerk.
  • is het economische aandeel van duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van sportdomeinen en de inzet van duurzame materialen, grondstoffen en werkwijzen gegroeid.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.