Pesticidenreductie

Sinds 2001 is er in Vlaanderen een regelgeving van kracht omtrent het geleidelijk afbouwen van het pesticidengebruik door openbare diensten. In navolging van deze wetgeving keurde het Vlaams Parlement in 2013 het nieuwe kaderdecreet Duurzaam Gebruik van Pesticiden...