Amberspeelplaats

De nood aan een groene schoolomgeving en natuurlijk spelen is in opmars. Veel scholen spelen hierop in door groene en avontuurlijke speelplaatsen aan te leggen. Een sterke visie blijkt echter vaak te ontbreken. Speelruimtes waar enkele boomstammen worden neergelegd of een wiglo wordt gebouwd, zijn niet per definitie leuke en uitdagende speelplaatsen. Er is een groot verschil tussen een hype en een visie.