Amberbegraafplaats

Sinds 1 januari 2015 is er een verbod op het gebruik van pesticiden voor openbare besturen. Voor moeilijke terreinen, zoals begraafplaatsen, konden openbare besturen eenmalig nog een afwijking aanvragen tot 31 december 2017. Sinds 1 januari 2018 mogen er op begraafplaatsen geen pesticiden meer gebruikt worden. Centrum Duurzaam Groen geeft advies aan gemeenten om begraafplaatsen op een alternatieve manier te beheren of om begraafplaatsen om te vormen naar onderhoudsvriendelijke en afvalarme begraafplaatsen.

 

Is het mogelijk een begraafplaats pesticidenvrij te beheren zonder om te vormen?

Ja, dat kan, maar dan lopen de onderhoudskosten snel op. Om het huidige uitzicht van een begraafplaats te behouden en te beheren zonder pesticiden dient men gebruik te maken van gecombineerde technieken (branden, heet water techniek, wieden en borstelen). Je moet dus meerdere toestellen aankopen en de arbeidsuren lopen gestaag op.

Gebruik je slechts één techniek, bijvoorbeeld enkel branden, dan gaat dit enkele jaren goed. Maar na een aantal jaren loopt het echter mis en staat de begraafplaats plots vol met onkruiden die warmteresistent zijn. Vanaf dan wordt het dweilen met de kraan open.

 

Hoe pakken onze Amberadviseurs het aan?

Onze Amberadviseurs hebben zich verdiept in het omvormen en ecologisch beheren van begraafplaatsen. Er wordt voortdurend gezocht naar de beste alternatieven. Wij zorgen ervoor dat de toekomstige onderhoudskost lager ligt dan de huidige onderhoudskost. En dit zonder gebruik van pesticiden of het inzetten van dure machines zoals onkruidbranders, stoommachines,…

Wij geven advies over het omvormen van moeilijk beheerbare oppervlakken naar beheerbare oppervlakken. Daarnaast geven wij advies over het inbrengen van streekeigen groen op begraafplaatsen. Door het inbrengen van groene elementen zoals bomen, heesters, vaste planten en bodembedekkers, of het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland worden begraafplaatsen aangenamer voor de bezoekers.

Met ons advies creëert u meer ruimte voor natuur, een minder intensief beheer en heeft u lagere onderhoudskosten.