Nieuws

Bomenplannen

Bomenplannen zijn de opstap naar een duurzaam bomenbeleid. Bomen in het openbaar domein leveren tal van relevante nuttige diensten, maar al te vaak worden ze verguisd. Ze filteren fijn stof uit de lucht, capteren koolstofdioxide, gaan verdroging en het hitte eiland effect tegen, bevorderen de biodiversiteit enzoverder.

Met een doordachte visie kan elke stad en gemeente zijn bomenpatrimonium beheren. Een bomenplan voor het hele grondgebied is daarbij aangewezen. Eigenlijk is het een must voor elk bestuur dat duurzaam wil omgaan met haar bomen.

Een goed bomenplan is een leidraad voor beheerders én beleidsmakers die beslissingen moeten nemen over kapvergunningen, nieuwe aanplanten en de vervanging van al aanwezige bomen. De juiste boom op de juiste plaats moet daarbij altijd het uitgangspunt zijn.

In het kader van het project Ruimte voor Bomen, een samenwerking tussen Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen, gingen bijna alle Limburgse steden en gemeenten het engagement aan om duurzaam om te gaan met hun bomenpatrimonium. Daar hoort een degelijk en werkbaar bomenplan ongetwijfeld bij. De opmaak hiervan is geen vanzelfsprekende taak en vraagt heel wat gespecialiseerde kennis.

Centrum Duurzaam Groen maakt voor én met lokale overheden bomenplannen op.

Voor meer informatie over onze aanpak en een prijsvoorstel kan u bij ons terecht: jelle.vandenberghe@centrumduurzaamgroen.be of 0476 89 90 22 .
 

Faciliteiten & Verhuur

Centrum Duurzaam Groen beschikt over een vergaderzaal, leslokalen en een praktijklokaal. Deze kunnen gehuurd worden door groepen, verenigingen en bedrijven. De lokalen zijn standaard voorzien van een ingebouwde beamer, een projectiescherm en wifi. Een lokaal reserveren kan per dagdeel.
De vergaderruimte biedt plaats aan 20 personen. 30 personen kunnen ruim plaatsnemen in de leslokalen aan tafel. Het praktijklokaal om oa kleinere machines te sleutelen is ideaal voor groepen tot 10 personen.
Aan het gebouw beschikken we over een eigen groene parking. Catering is in overleg af te spreken. Koffie en water zijn altijd aanwezig. Andere dranken kunnen besproken worden. Een broodjeslunch behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer info en reservaties: 0470 210 867 of jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be
 

Ruimte voor Bomen

De eerste klimaatboom in ondertussen geplant. En alle Limburgse steden en gemeenten halen op dit ogenblik ook hun boom af.

Klimaatverandering is een probleem dat hoog op de agenda staat. Wereldwijd veroorzaakt de klimaatopwarming schade aan ecosystemen, economie en levenskwaliteit. Ook op lokaal vlak zien we effecten zoals stijgende temperaturen, hevige stortbuien met lokale wateroverlast, langere droge periodes voor de landbouw, ...

'Ruimte voor bomen' biedt een van de mogelijke antwoorden. Limburg.net zorgt ervoor dat Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met de Limburgse steden en gemeenten effectief bomen kan aanplanten. Bomen hebben immers heel wat positieve functies op vlak van klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Ze dragen bij aan een gezonder woon-, werk- en leefklimaat. Vertalen we deze waarde in geld, dan betalen bomen zich dubbel en dik terug.

Bomen zorgen voor ons, maar dan moeten wij ook zorg dragen voor bomen. Daarom staat het laatste Platform Openbaar Groen in het teken van 'Ruimte voor Bomen'.

 

Programma en praktische info vindt u door hier te klikken.

Deelname is gratis, maar om praktische redenen vragen we je om in te schrijven. Dit kan tot en met 8 december via mail naar knooppuntmilieu@limburg.be.

Dit Platform Openbaar Groen wordt u aangeboden door Provincie Limburg en Centrum Duurzaam Groen ism Limburg.net.

Bomen herkennen

Nog enkele plaatsen vrij!

Altijd al willen weten welke bomen je op je wandeling tegenkomt? Dan is de opleiding over het herkennen van bomen ideaal voor jou! Aan de hand van het blad, van de knoppen, de schors, de twijgen en de standplaats leer je verschillende soorten bomen determineren. Oh, zeiden we blad? In de winter is dat al wat moeilijker, maar dan kan je het nog leren. Lees er meer over door hier te klikken.
 

Vorming 'brandhout'

Is stoken op hout nog verantwoord? Welke types houtkachel zijn er? Welke houtsoort kan je gebruiken om te verwarmen? Hoe droog moet het hout zijn? Hoe maak je brandhout? Welke machines kan je gebruiken? En zo kunnen we nog even doorgaan. Als wat je altijd al wilde weten over brandhout komt aan bod op zaterdag 25 november 2017 in Genk.

Alle praktische info & inschrijven op www.centrumduurzaamgroen.be/detailvorming/515 

 

Groene begraafplaatsen

In Vlaanderen waren begraafplaatsen jarenlang onaantrekkelijke kiezelvlaktes in het landschap. Sinds 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden in de openbare ruimte. Het beheer van die kiezelvlaktes is daardoor erg arbeidsintensief en dus duur. Centrum Duurzam Groen kan u begeleiden in de realisatie van een groene parkbegraafplaats en dit voor het volledige traject van idee tot en met uitvoering.

Een fraai uitzicht, een rustige omgeving voor nabestaanden, minder kosten en meer biodiversiteit: allemaal redenen om begraafplaatsen om te vormen. Van grijs naar groen! De voorbije jaren hielp Centrum Duurzaam Groen 18 Limburgse gemeenten bij het omvormen van hun begraafplaatsen. Deze diensten variëren van een beknopt advies tot een volledig omvormingsontwerp met beplantingsplan en communicatietraject naar de burgers.

Geïnteresseerd? Contacteer ons op info@centrumduurzaamgroen.be