Over ons

Wie zijn we?

Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net.

Het provinciebestuur van Limburg wil het groene karakter van de provincie versterken en streeft naar een klimaatneutrale provincie.
Het departement PXL-TECH en specifiek de afstudeerrichting Groenmanagement van Hogeschool PXL neemt een leidende rol voor haar rekening wat kennisontwikkeling en wetenschappelijke know-how betreft.
De Winning speelt als maatschappelijk verantwoord ondernemer een voortrekkersrol in opleiding en tewerkstelling op maat en dit met een specialisatie in de sector natuur, bos, landschap en ecologisch groen.
Limburg.net wil als afvalintercommunale afval vermijden door de keuze voor duurzaam groen.

 

Missie-Visie

Een kwaliteitsvol leven begint met een gezonde, groene omgeving om in te wonen en werken.  Daarom streeft Centrum Duurzaam Groen
naar een openbare ruimte waarin mens en omgeving in harmonie zijn en welzijn, biodiversiteit en natuurwaarde geen holle begrippen
vormen.
Dit realiseren is enkel mogelijk mits een groot draagvlak.

We verzamelen en delen kennis via vorming en advies aan gemeenten, bedrijven en particulieren.  Meerwaarde creëren is daarbij ons uitgangspunt.
Het spreekt voor zich dat we steeds handelen met respect voor onze medewerkers en dat we kansen creëren in de sociale economie.

Met de hulp van partners en stakeholders zetten we projecten op die helpen om de vergaarde kennis in de praktijk om te zetten en anderen te inspireren om ook hun leefomgeving op een duurzame manier te verbeteren.

 

Een duurzame locatie

In september 2007 startten De Winning en Hogeschool PXL met de bouw van het Centrum Duurzaam Groen, met steun van Europa (EFRO) en de provincie Limburg. In overeenstemming met de doelstellingen van het centrum moest ook de bouw beantwoorden aan de principes van duurzaamheid. Het profiel van het gebouw stond van meet af aan vast: het zou een sober, functioneel, energiezuinig en ecologisch gebouw worden.

Sober

Het ontwerp toont een nuchter en balkvormig volume met aan de noordzijde de loods en aan de zuidzijde de leslokalen en kantoorruimte. De grote glaspartijen aan de zuidkant zorgen voor een optimaal gebruik van zonlicht en zonnewarmte. Tijdens de zomer-maanden zorgt de oversteek voor beschutting en fungeren de horizontale lamellen als zonwering.

Functioneel

De kantoren en klaslokalen zijn multifunctioneel ingericht.
De loods is onderverdeeld in twee grote temperatuurzones: de opslagzone en op de verdieping een extra geïsoleerde "doos" met refter en sanitaire voorzieningen.
De onderhoudsruimte is een buffer tussen loods en klaslokalen.

Energie

Buiten de oriëntatie, zonwering en compartimentering om energie te besparen, werden alle warmteverliesoppervlaktes van dit gebouw extra geïsoleerd en werd er gekozen voor hoog rendement glas. Omdat de warmtevraag constant variëert, werd er geopteerd voor snelle luchtverwarming met warmterecuperatie en ventilatie. Twee uiterst zuinige modulerende en condenserende gasketels voegen spaarzaam warmte toe aan de lucht. In de onderhoudsruimte zorgt een werkhuiskachel, met hout als meest duurzame brandstof, voor een aangename werktemperatuur. Het hemelwater wordt optimaal opgevangen en herbruikt voor diverse doeleinden. De zonneboiler en zonnepanelen zullen eveneens zorgen voor verminderde CO2 uitstoot.

Ecologisch

Bij de keuze van de bouwmaterialen is rekening gehouden met duurzaamheid en ecologie. Daarom werd er gekozen om zoveel mogelijk hout te gebruiken. Het timmerwerk bestaat uit thermisch verduurzaamd grenenhout (Thermowood) met PEFC-label. Voor de dakbedekking van het administratief gebouw werd gekozen voor gelamelleerde houten liggers met houten welfsels en de loodsen werden opgetrokken op basis van houtconstructies. Enkele dakoppervlaktes zijn voorzien voor een groenbedekking. Bij de buitenaanleg werd er gekozen om zoveel mogelijk van de verharde oppervlaktes waterdoorlatend te houden. In overleg met de partners wordt het geheel ecologisch en educatief ingericht.

 

Partners

De Winning

 

Jaarverslagen

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2016