Welkom bij Centrum Duurzaam Groen!

Vorming

Advies en dienstverlening

Projecten en onderzoek

Kennis en informatie

In de kijker

Infosessies pesticidenreductie

Het pesticidenreductiedecreet, dat in werking trad op 1 januari 2015, regelt het pesticidengebruik door openbare besturen, openbare diensten en bedrijven....

Talea : Grote Prijs van de Toekomstige Generaties

Talea cvba-so is een nieuw bedrijf dat duurzaam bedrijfsgroen promoot. Het werd opgericht als spin-off van De Winning en werkt...

Duurzaam beheren en inrichten van sportterreinen

Provincie Limburg organiseert in samenwerking met het Centrum Duurzaam Groen en de Vlaamse Milieumaatschappij een Platform Openbaar Groen over
'...