Studiedagen

Voorgaande studiedagen

Platform Invasieve Uitheemse Soorten Meer info
Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen Meer info
LEAN thinking in de groensector Meer info
Contactdag invasieve exoten Meer info
Infosessie: Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen Meer info
Kokos als grondstof Meer info
Festival retour Meer info
Groen speelweefsel Meer info
Tijdelijke natuur, een veilige haven voor bedrijf en natuur Meer info
Demo-dag: chemie-vrij en duurzaam beheer sportvelden Meer info
Groen & Gezondheid Meer info
Groendaken: "Uit je dak voor een biodivers duurzaam & groener Limburg!" Meer info
Wilde bijen Meer info
Groensafari 'Duurzaam vergroenen van bedrijventerreinen' Meer info
11e editie Beheer van wegen Meer info
Pesticidevrij beheer van verhardingen voor terreinbeheerders Meer info
Infomoment Little Cherry Virus Meer info
Tijdelijke Natuur Meer info
Groenstructuurplan: ready, steady... go! Meer info
Watergebonden exoten, herkenning en bestrijding Meer info
Ecologisch beheer van kleine waterlopen Meer info
Ecologisch beheer van kleine waterlopen Meer info
Oriënterende sessie Landschapszorg Meer info