Studiedagen

Voorgaande studiedagen

Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen Meer info
LEAN thinking in de groensector Meer info
Contactdag invasieve exoten Meer info
Infosessie: Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen Meer info
Kokos als grondstof Meer info
Festival retour Meer info
Tijdelijke natuur, een veilige haven voor bedrijf en natuur Meer info
Demo-dag: chemie-vrij en duurzaam beheer sportvelden Meer info
Groen & Gezondheid Meer info
Groendaken: "Uit je dak voor een biodivers duurzaam & groener Limburg!" Meer info
Wilde bijen Meer info
11e editie Beheer van wegen Meer info
Pesticidevrij beheer van verhardingen voor terreinbeheerders Meer info
Infomoment Little Cherry Virus Meer info
Groenstructuurplan: ready, steady... go! Meer info
Watergebonden exoten, herkenning en bestrijding Meer info
Ecologisch beheer van kleine waterlopen Meer info
Oriënterende sessie Landschapszorg Meer info