Preventie Organisch Afval

Bijna de helft van het huishoudelijk afval is organisch. Het bestaat uit voedselresten, keukenresten en tuinafval. In het kader van afvalpreventie wordt dit afval best zo veel mogelijk vermeden en/of thuis verwerkt. Dit levert een belangrijk milieuvoordeel en een lagere afvalfactuur op.

In samenwerking tussen de diverse partners – Limburg.net, Centrum Duurzaam Groen, VLACO, VELT, … - worden diverse initiatieven en projecten opgezet en informatie- en sensibiliseringscampagnes georganiseerd. Denken we bv. aan de compostmeester/kringloopkrachtenwerking, het educatief aanbod voor de scholen, de ecologische moes- en samentuinen en voedselbossen.

Alle informatie hierover vindt u via de links hieronder. Voor bijkomende vragen of suggesties in verband met dit thema neem contact op met de coördinator Annick De Paepe via annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be of gsm 0478 22 98 84.

Thuiskringlopen

Samentuin/Voedselbos

Word Kringloopkracht!