Opleidingen i.s.m. VVOG

In samenwerking met de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) organiseert het Centrum Duurzaam Groen opleidingen. Deze opleidingen beogen het aanleren van een duurzaam groenonderhoud door het aanbrengen van zowel kennis (over technieken, materiaal, groei, …) als inzicht.