Boomslepen met het trekpaard

Boomslepen met het trekpaard: 1 dag initiatie of 2 dagen voor gevorderden

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij aan het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.
Tijdens deze vorming wordt de theorie van het boomslepen uitgelegd en krijgt u een beeld van het belang van trekpaarden in het bos. Daarna kunt u in de praktijk het boomslepen met het trekpaard aan het werk zien. Verschillende technieken in diverse omstandigheden worden er gedemonstreerd.
De vorming voor professionelen focust tijdens de tweede dag op praktische oefening van het boomslepen met trekpaarden.
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met De Winning, Inverde en het Centrum Duurzaam Groen.