Fytolicentie: veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Bij het gebruik van gewasbescherming is de bescherming van de gebruiker een belangrijk aandachtspunt. Maar ook de impact op het milieu van deze chemische middelen moet tot een absoluut minimum herleid worden. Dit kan enkel door het respecteren van een aantal basisregels en een correcte uitvoering van de behandelingen. Bovendien zijn een aantal wettelijke bepalingen vastgelegd. Na deze opleiding ben je in staat om in de praktijk op een veilige en milieubewuste manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Je kan de juiste hoeveelheid spuitvloeistof correct aanmaken, de driftreducerende spuittechnieken toepassen en op een veilige manier omgaan met spuitoverschotten. Je kent de risico's voor het milieu bij chemische behandelingen en kan die milieu-impact tot een minimum reduceren.

Alle info & praktische details vind je hier: www.centrumduurzaamgroen.be/detailvorming/647