Overheidsopdrachten: een groen en duurzaam bestek

Het verduurzamen van overheidsopdrachten is één van de speerpunten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Vanuit de voorbeeld- en sturende functie van de (aanbestedende) overheid wordt ingezet op:

  • groen/ecologisch verantwoord aankopen
  • maatschappelijk verantwoord (sociaal) aankopen
  • innovatief aankopen.

Deze sessies gaan in op het wat, waarom en hoe van duurzame overheidsopdrachten. We belichten de verschillende aspecten van duurzame overheidsopdrachten, gaande van  functionele technische specificaties (prestatie-eisen) over keurmerken (labels) en levenscycluskosten tot duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en contractuele bepalingen.

Zowel het (nieuwe) wettelijk kader als de beleidscontext komen aan bod. We hebben ook aandacht voor de schat aan beschikbare informatie over goede praktijken en maken u er wegwijs in.

Praktische info & inschrijven op onze website.