Milieu vorming: actualia bodem

De milieuambtenaar komt vaak in contact met de Vlaamse bodemwetgeving. Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op de regelgeving bodem met bijzondere aandacht voor de rol van de lokale besturen in het bodembeleid. Er wordt aandacht besteed aan de recente veranderingen in de regelgeving. Aan de hand van een praktische toelichting beantwoorden we een aantal vragen.

Welke gronden worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris? Wat als er andere informatie beschikbaar is? Wat is een administratief oriënterend bodemonderzoek? Wat houdt vrijstelling van het uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek in? Welke gegevens kunnen geraadpleegd worden in het webloket? Welke specifieke verplichtingen rusten er op appartementen en bedrijvenunits? Hoe een onteigening door de gemeente aan te pakken? Welke verplichtingen moet de gemeente als eigenaar van een grond nakomen?

En natuurlijk is er ruimte voor andere vragen van de deelnemers.

Praktische info & inschrijvingen.