Overheidsopdrachten: een goed bestek

Het opmaken van een bestek is niet vanzelsprekend. U mag geen fout maken tegen de overheidsopdrachtenwetgeving? Een goed bestek is de basis van een goede overheidsopdracht. U geeft de nodige informatie in het bestek voor de kandidaat. U kiest er de procedure die u wenst en moet volgen. U tekent het stappenplan uit voor de overheidsopdracht!

Tijdens deze opleiding leert u op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek op te stellen waar u altijd op kan terugvallen als er een bestek moet worden opgemaakt. De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases.

Aandachtspunten in de cursus:

  • Wat is een bestek en waar bevindt een bestek zich in het traject van de overheidsopdracht?
  • Opmaken van een goed bestek.
  • Duiding variabele gegevens.
  • Correcte vermelding wetgeving.
  • Correcte vermelding afwijkingen.
  • Verplichte onderdelen en niet-verplichte onderdelen.
  • De valkuilen van het bestek.
  • Een stappenplan/draaiboek voor een goed bestek.

Alle praktische info & inschrijven: klik hier.