Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Ook #CentrumDuurzaamGroen ondertekent en stapt in de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit !

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Wil je graag alsnog instappen? Geen probleem, dit kan nog tot eind 2018!

Lees er meer over op www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit