Bloemenweide: aanleg in de praktijk

Bloemenweides bieden tal van voordelen: weinig onderhoud, zeer mooi, voeding en huisvesting voor talloze insecten,...  Ze geven een mooi beeld door hun levendige kleuren en zijn dan ook een meerwaarde langs wegen, in parken, in woonwijken of op een bedrijventerrein. Maar er is natuurlijk meer! Bloemenweides dragen bij aan een hogere biodiversiteit in uw gemeente of op uw bedrijf. De (wilde) bijen, hommels, vlinders en heel wat andere fauna kunnen er alleen maar van profiteren.

We krijgen steeds meer vragen over bloemenweides … en dan vooral waarom het niet lukt. Het correct en duurzaam aanleggen van een bloemenweide is geen evidente klus. Een slechte aanleg en een verkeerd onderhoud leiden al snel tot een achteruitgang van de beeldkwaliteit en een teleurstellend resultaat. Maar: een goed aangelegde bloemenweide is op termijn goedkoper in onderhoud dan een traditioneel gazon.

Cruciaal voor de aanleg van een bloemenweide is kennis over de groeiplek, het zadenmengsel, de aanleg en het maaibeheer. We starten met een korte theoretische inleiding en gaan dan aan de slag op een locatie waar een bloemenweide wordt aangelegd.

Na deze cursus kan je zelf aan de slag om een bloemenweide aan te leggen en optimaal te beheren. Praktische info & inschrijven op www.centrumduurzaamgroen.be/detailvorming/574