Bacterievuur - een plaag van tuin tot fruit

Bacterievuur of perenvuur is een plantenziekte die vooral bij fruittelers erg gevreesd wordt. Zonder beheersing heeft de ziekte nefaste gevolgen voor de fruitsector maar ook voor de boomkwekerijen, de sierteeltbedrijven en de groensector in het algemeen. Bacterievuur komt immers niet alleen in fruitplantages maar ook in ons landschap, openbaar groen en onze tuinen voor. Heel wat alledaagse planten zijn er gevoelig voor. Zonder algemene bestrijding wordt het inperken van de ziekte erg moeilijk. Vandaar dat de provincie Limburg in samenwerking met diverse partners een voorlichtingscampagne opzet naar gemeenten, platteland actoren en het brede publiek. Een gezamenlijke waakzaamheid en een proactieve aanpak is de beste garantie om bacterievuur in de provincie terug te dringen en onder controle te houden.

 

Centrum Duurzaam Groen werkt actief mee aan deze campagne en staat onder meer in voor:

  • Informatieverstrekking aan de gemeentelijke medewerkers en de medewerkers van sociale economie bedrijven actief in de sector van natuur-, landschaps- en openbaar groen beheer.
  • Contactpunt waar eenieder voor informatie terecht kan.

In dit opzet organiseert Centrum Duurzaam Groen informatiesessies voor de verschillende doelgroepen en zal indien nodig in permanente vorming voorzien.

Hoe bacterievuur herkennen?

In het voorjaar: het verwelken, verschrompelen en verdorren van bloesems. Ziek twijgweefsel is eerst waterachtig en voelt kleverig aan. Jonge vruchtjes verkleuren zwart en verdrogen. Nadien zijn het de bladeren die verwelken, vaalgroen en later roodbruin tot zwart verkleuren en slap hangen aan de twijgen. De top van de zieke twijg krult om en verdort. Er kunnen witte tot geelwitte slijmdruppels verschijnen op de zieke delen.
Najaar: het zieke schorsweefsel van de grotere takken en de stam verkleuren tot donkerpaars, het onderliggend weefsel verkleurt roodbruin tot oranje, nadien hangen verdroogde bladeren en vruchtjes aan de verdorde twijgen. Op de grotere takken en stam zijn overwintering kankers zichtbaar.

Hoe bacterievuur bestrijden?

Controleer regelmatig waardplanten op infecties, vooral in de periode van begin april tot eind augustus. (waardplant = plant waarop de ziekte kan groeien en vermeerderen)
Onderhoud waardplanten door ze regelmatig te snoeien. Volgens KB 23.06.2008 is het verplicht om meidoornhagen jaarlijks te scheren tussen 1 november en 1 maart.
Bestrijd elke ziektehaard door terug te snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats of zet af tot tegen de grond.
Ontsmet snoeimateriaal regelmatig. Snoeiwerkzaamheden in de zomer geven een groter risico!
Verwijder snoeiafval snel. Verbranden is hierbij de beste methode. Voor grote hoeveelheden neemt u best contact op met uw gemeente.

Bijkomende informatie over bacterievuur en de campagne is te vinden op de website van de provincie Limburg.

Bij twijfel of verdachte waarnemingen kan men contact nemen met het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) via info.lim@favv.be.